Fortsatta reallöneökningar inom staten 2020

Löneutvecklingen under år 2020 uppgick i årstakt till 2,5 procent för kollektivet inom det statliga avtalsområdet. Samtidigt ökade lönespridningen inom staten för första gången på flera år. Det visar en ny rapport från Arbetsgivarverket.

Löneutvecklingen för 2020 återspeglar tredje och sista året i avtalen RALS 2017-2020 och den årliga lönerevisionen för motsvarande period i Saco-S tillsvidareavtal RALS 2010-T. När den nominella löneutvecklingen i årstakt rensats för inflationen på 0,5 procent blev den reala löneutvecklingen 2,0 procent. Det var en relativt stor ökning jämfört med 2019 då reallöneutvecklingen uppgick till 0,6 procent.

– Arbetstagarna i staten har haft en positiv reallöneutveckling varje år sedan mitten av 1990-talet. Under perioden har köpkraften för statsanställda i genomsnitt ökat med över 50 procent. Utvecklingen finns också inom övriga arbetsmarknadssektorer, säger Mårten Pappila, rapportförfattare.

Medellönen för statsanställda 2020 var 39 200 kronor och medianlönen var 36 500 kronor. Lönespridningen ökade och därmed bröts en trend med minskande lönespridning sedan år 2014.

– Det återstår att se om detta trendbrott är långsiktigt. En låg lönespridning kan försvåra statens kompetensförsörjning som bland annat gynnas av en individuell och ändamålsenligt differentierad lönesättning.

Rapporten visar också att de enskilda överenskommelserna fortsätter att öka. 66 procent av Arbetsgivarverkets medlemmar tillämpade förra året enskilda överenskommelser i någon form. Detta är en ökning med två procentenheter jämfört med 2019. Överenskommelserna är ett sätt att stödja arbetet med att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla arbetstagare genom möjligheten att individanpassa villkor.

Mer information

Läs rapporten Löneutveckling på det statliga avtalsområdet - statistikperioden september 2019-2020

Läs mer om statsanställdas löneutveckling under åren 1998-2020 på våra statistiksidor