Danska staten tar intryck av Arbetsgivarverkets profilering av staten som attraktiv arbetsgivare

Den danska regeringens arbetsgivarfunktion har träffat Arbetsgivarverket för att diskutera satsningen Jobba statligt som är en av inspirationskällorna när danska staten ska profilera statliga jobb.

Hur gör man egentligen för att bygga upp ett arbetsgivarvarumärke för en hel statsförvaltning? Går det ens att göra? Den frågan ställde sig Benjamin Anker, projektledare från Medarbejder- og Kompetencestyrelsen som är den danska regeringens motsvarighet till Arbetsgivarverket.

Danska staten befinner sig i startgroparna för att inleda arbetet med att bygga upp ett nytt gemensamt arbetsgivarvarumärke för hela den danska statsförvaltningen, ett omfattande arbete som kommer att ta många år att genomföra. Efter en del research hittade Benjamin Anker och hans kollegor Arbetsgivarverket och Jobba statligt och tog kontakt. 

- Ni har hittat ett intressant upplägg i hur ni arbetar med det gemensamma statliga arbetsgivarvarumärket som är väldigt inspirerande för oss, säger Benjamin Anker.

I slutet av augusti genomfördes ett digitalt möte där medarbetare från Arbetsgivarverket deltog för att diskutera hur arbetet med Jobba statligt har utvecklats fram till idag. Den danska utgångspunkten var att ta reda på hur Arbetsgivarverket har gjort för att nå ut till sina målgrupper med budskapen och hur samarbetet med medlemmarna har gått till.  

Deltagare var Ann Lindblad som är ansvarig för Jobba statligt, kommunikationschef Lars Andrén samt utredare Torbjörn Eklund. Mötet inleddes med att Torbjörn Eklund i korthet jämförde den svenska förvaltningsmodellen och Arbetsgivarverkets roll med den danska modellen. En skillnad är att Arbetsgivarverket genom den arbetsgivarpolitiska delegeringen har en från regeringen självständig partsroll och är organiserad som medlemsorganisation. Initiativet till Jobba statligt kommer därför från Arbetsgivarverkets medlemmar.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen är en egen avdelning inom det danska Skatteministeriet och hanterar arbetsgivaruppgifter såsom kollektivavtal, löner, pensioner, ledning och personal för den danska statsförvaltningen. Till skillnad mot Arbetsgivarverket har de även ansvar för kompetensutveckling och rekrytering av statsanställda vilket är ett av skälen till att de inleder arbetet med att stärka den danska staten som en attraktiv arbetsgivare.