Arbetsgivarverkets redovisning till regeringen om arbete hemifrån vid statliga myndigheter under juni månad

Redovisningen för juni månad är nu sammanställd och visar att den totala andelen anställda som arbetade hemifrån under juni månad uppgick till 147 239 av 253 262 anställda vilket motsvarar 58,1 procent.

Sedan mätningarna började i januari har förändringarna varit mycket små med en total andel på cirka 60 procent under samtliga sex månader. Andelen anställda vid de statliga myndigheter som arbetar hemifrån varierar mellan 5 procent och 100 procent av de anställda för de myndigheter som rapporterat in till Arbetsgivarverket. Under senvåren har närvaron på arbetsplatsen ökat något, bland annat på museerna, som börjat återöppna.

Förutsättningar för arbete hemifrån skiljer sig stort mellan olika myndigheter beroende på vilken verksamhet de bedriver. Försvarsmakten, Polisen, Kriminalvården och Statens institutionsstyrelse är några exempel på stora myndigheter där arbete hemifrån inte är möjligt i lika stor utsträckning som i andra myndigheter. Detta gör att den totala andelen arbetstagare som arbetar hemifrån blir lägre än andelen i den genomsnittliga myndigheten. I den genomsnittliga myndigheten uppgår andelen arbetstagare som arbetar hemifrån till cirka 80 procent. I drygt 70 av de rapporterande myndigheterna arbetar 90 procent eller fler av arbetstagarna hemifrån.

Arbetsgivarverkets rapportering till regeringen

Arbetsgivarverket har fått ett regeringsuppdrag att samla in uppgifter om hur stor andel av de anställda i myndigheter under regeringen som arbetar hemifrån på grund av pandemin. Myndigheter under regeringen med färre än tio anställda omfattas inte av uppdraget. Redovisningen som avser juni månad är den sista enligt regeringsuppdraget.

Se den totala sammanställningen för arbete hemifrån vid statliga myndigheter under januari - juni 2021

Läs Slutredovisning av uppdrag att vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen anställda som arbetar hemifrån (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)