Arbetsgivarverkets redovisning till regeringen om arbete hemifrån vid statliga myndigheter under februari månad

Arbetsgivarverket har fått ett regeringsuppdrag att samla in uppgifter om hur stor andel av de anställda i myndigheter under regeringen som arbetar hemifrån på grund av pandemin. Redovisningen för februari månad är nu sammanställd.

Den totala andelen anställda som arbetade hemifrån under februari uppgick till 150 600 av 250 100 anställda vilket motsvarar drygt 60 procent. Detta innebär en svag ökning på knappt en halv procentenhet jämfört med januari. Antal myndigheter som redovisade andel anställda som arbetade hemifrån under februari månad uppgick till 199 av de totalt 202 myndigheter som omfattas av uppdraget. I enlighet med uppdraget redovisar vissa myndigheter av sekretesskäl inte uppgifter. Inte heller myndigheter under regeringen med färre än tio anställda omfattas av uppdraget.

Andelen anställda vid de statliga myndigheter som arbetar hemifrån varierar mellan sex procent och 100 procent av de anställda för de myndigheter som rapporterat in till Arbetsgivarverket. I den genomsnittliga myndigheten arbetade 80 procent av arbetstagarna hemifrån i februari vilket är en procentenhet högre än i januari.

Flera stora statliga myndigheter, till exempel Försvarsmakten, Kriminalvården, Polismyndigheten och Statens institutionsstyrelse, har en verksamhet där arbete hemifrån inte är möjligt i lika stor utsträckning som i andra myndigheter. Det gör att den totala andelen arbetstagare som arbetar hemifrån blir lägre än i den genomsnittliga myndigheten.

Arbetsgivarverket ska samla in uppgifter om andelen anställda som arbetat hemifrån till och med den 1 juli 2021. Redovisning görs den 10:e i varje månad för månaden innan.

Arbetsgivarverkets rapportering till regeringen

Arbete hemifrån vid statliga myndigheter under februari 2021 (pdf 789 kB, öppnas i nytt fönster)