Arbetsgivarverkets redovisning till regeringen om arbete hemifrån vid statliga myndigheter under april månad

Redovisningen för april månad är nu sammanställd och visar att den totala andelen anställda som arbetade hemifrån under april månad uppgick till 150 499 av 250 418 anställda vilket motsvarar 60 procent.

Sedan mätningarna började i januari har förändringarna varit mycket små med en total andel på cirka 60 procent under samtliga fyra månader. Andelen anställda vid de statliga myndigheter som arbetar hemifrån varierar mellan 5 procent och 100 procent av de anställda för de myndigheter som rapporterat in till Arbetsgivarverket.

Förutsättningar för arbete hemifrån skiljer sig stort mellan olika myndigheter beroende på vilken verksamhet de bedriver. Försvarsmakten, Polisen, Kriminalvården och Statens institutionsstyrelse är några exempel på stora myndigheter där arbete hemifrån inte är möjligt i lika stor utsträckning som i andra myndigheter. Detta gör att den totala andelen arbetstagare som arbetar hemifrån blir lägre än andelen i den genomsnittliga myndigheten.

Arbetsgivarverkets rapportering till regeringen

Arbetsgivarverket har fått ett regeringsuppdrag att samla in uppgifter om hur stor andel av de anställda i myndigheter under regeringen som arbetar hemifrån på grund av pandemin. Myndigheter under regeringen med färre än tio anställda omfattas inte av uppdraget. Uppdraget sträcker sig till och med 1 juli 2021 och redovisning görs den 10:e i varje månad för månaden innan.

Se den totala sammanställningen för arbete hemifrån vid statliga myndigheter under januari - april 2021