Arbetsgivarpodden: Behåll och stärk medarbetarnas engagemang

ARBETSGIVARPODDEN Hur behåller och stärker man medarbetarnas engagemang för verksamheten när man inte ses fysiskt på jobbet? Hur ska man tänka som arbetsgivare för att vända utmaningarna till möjligheter?

Gästar oss i detta avsnitt gör Stefan Söderfjäll, organisationskonsult och filosofie doktor i psykologi med mångårig erfarenhet inom områdena ledarskap, teamarbete och motivation. Samtalsledare är Robert Cloarec.

– Den enskilda metod som i forskningen har visat sig ha allra bäst effekt på individuella och kollektiva prestationer, det är en metodik hämtad från amerikanska flygvapnet, som heter After action review. Den bygger på att du sitter med dina medarbetare och berättar om, det här har jag försökt uppnå idag, så här har det gått för mig, de här problemen har jag stött på, det här har gått bra och här behöver jag göra förändringar. I ett sånt samtal kan du få tips och idéer från dina arbetskamrater. Forskningen visar att, framför allt i arbetslag, effekterna är ganska påtagliga. Vi pratar om effektstorlekar i genomsnitt på uppemot 30-40 procent, säger Stefan Söderfjäll.

– Den modell som ligger till grund för mest forskning och som fått mest konsekvens avseende vad som fungerar väl när man utövar ledarskap, den går under namnet Full range leadership model. Den beskriver olika kluster av beteenden eller aktiviteter som du som ledare behöver behärska för att kunna påverka medarbetare mot uppsatta mål, säger Stefan Söderfjäll.

Nu kan du även lyssna på Spotify, där du också hittar våra tidigare avsnitt.

Transkribering av podd

Ta del av podden i textformat här