Arbetsgivardagen tog nya kliv i gammal miljö

För första gången hölls Arbetsgivardagen i år som ett hybridmöte med sändning från Nordiska museets vackra lokaler på Djurgården i Stockholm. Under dagen riktades blickarna framåt mot bland annat Sveriges ordförandeskap i EU 2023.

Arbetsgivarverkets årliga stormöte Arbetsgivardagen samlade i år runt 130 medlemschefer varav ett flertal följde sändningen via länk. Dagen leddes av Stephen Hwang, rektor för Högskolan i Halmstad, och vice ordförande i Arbetsgivarverkets styrelse. I pauserna bjöds det på musik av Johannes Annfält och Maja Svantesson, studenter vid Kungliga Musikhögskolan.

Stephen Whang står vid ett podium och talar ut mot publiken.

Dagen leddes av Stephen Hwang, rektor för Högskolan i Halmstad, och vice ordförande i Arbetsgivarverkets styrelse.

Förändringar i styrelsen

Som vanligt inleddes dagen med Arbetsgivarkollegiet, Arbetsgivarverkets årsmöte.

Kollegiet föreslog bland annat att följande tre nya ledamöter av regeringen ska utses till styrelsen:

  • Christina Malm, generaldirektör, Plikt- och prövningsverket
  • Helena Jonsson, landshövding, Länsstyrelsen i Jönköpings län
  • Dan Sjöblom, generaldirektör, Post- och telestyrelsen

Samtidigt avtackades Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör på Energimarknadsinspektionen, Anna Söderbäck, direktör för Konstnärsnämnden, och Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket, för sitt engagemang som styrelseledamöter.

Under kollegiet fattades också beslut om inriktningen för 2022 års centrala förhandlingar. Enligt överenskommelser i den tidigare avtalsrörelsen ska Arbetsgivarverket genomföra förhandlingar inom området arbetstid, anställningsskydd, omställning och pensioner. Kollegiet beslutade också att lämna medlemsavgiften i Arbetsgivarverket oförändrad.

Anna Falck står på podiet och talar inför publiken.

Anna Falck, Förhandlingschef  Arbetsgivarverket, inriktningen för 2022 års centrala förhandlingar.

Hur Arbetsgivarverket kan ta nästa steg

Efter en stunds pausmusik var det dags för en redovisning av den fördjupade medlemsundersökningen som i år haft fokus på medlemschefernas syn på Arbetsgivarverkets insatser. Utifrån intervjuer med 55 medlemschefer har ett antal förslag tagits fram på hur Arbetsgivarverket, som enligt undersökningen redan får väl godkänt, kan ta sig vidare.

– Förslagen handlar om att förfina och utveckla det som redan finns. Man ser att Arbetsgivarverket kan kliva fram mer och att bra kan bli bättre, konstaterade Ylva Aller som tillsammans med Claes Lindgren, båda seniora rådgivare på Arbetsgivarverket, har genomfört undersökningen.

Ylva Aller och Claes Lindgren står tillsammans på podiet och talar.

Ylva Aller och Claes Lindgren, båda seniora rådgivare på Arbetsgivarverket, presenterar resultatet av medlemsundersökningen.

Övergångsregering och EU-ordförandeskap

Arbetsgivardagen sker i samarbete med regeringen som i anslutning till dagen genomför sitt förvaltningspolitiska seminarium.

– Arbetsgivardagen är en viktig tradition där vi brukar kunna berätta vad som är på gång inom förvaltningspolitiken. Men jag kan inte göra så mycket av det idag, sa statssekreterare Malin Quick Oljelund och hänvisade till att hon, från och med dagen då Arbetsgivardagen hölls, representerar en övergångsregering.

Hon passade på att tacka för myndigheternas insatser under den senaste tiden.
– Statsförvaltningen har prövats under pandemin, och myndigheter har svarat upp mot andra myndigheters behov av ny personal. Det visar på vikten av samordning inom arbetsgivarpolitiken.

Malin Quick Oljelund står på podiet och talar.

Malin Quick Oljelund, statssekreterare, som från och med dagen då Arbetsgivardagen hölls, representerar en övergångsregering.

Därefter höll Magnus Bengtsson, expeditions- och rättschef på Finansdepartementet, en genomgång av vad det innebär för myndigheter att styras av en övergångsregering. Han framhöll att en övergångsregerings möjligheter att bedriva politik är kraftigt begränsade och att styrningen av myndigheterna påverkas. Samtidigt ska statsförvaltningen fungera som vanligt.

Ett medskick till medlemscheferna var:
– Ha förståelse för att det kan ta lite tid men var inte rädda för att kontakta ert departement.

I den avslutande delen i seminariet riktades blicken framåt. Eva Sjögren, departementsråd och chef för EU-kansliet vid statsrådsberedningen, berättade om förberedelserna för Sveriges ordförandeskap i EU våren 2023. Där kommer myndigheterna att spela en stor roll.

– Många av er kommer att bli involverade i arbetet. Expertkompetensen på myndigheter kommer vara ovärderlig även under ordförandeskapet.

Hon förklarade också att ordförandeskapen är viktiga som kompetensutveckling för att förstå hur EU verkligen fungerar.

Eva Sjögren står på podiet och talar.

Eva Sjögren, departementsråd och chef för EU-kansliet vid statsrådsberedningen, berättade om förberedelserna för Sveriges ordförandeskap i EU våren 2023.

Arbetsgivardagen avslutades med några ord från vice ordförande Stephen Hwang och Arbetsgivarverkets generaldirektör Gunnar Holmgren som blickade framåt mot viktiga frågor för organisationen 2022, bland annat LAS-reformens påverkan på statliga avtal, arbetet med tillitsbaserad styrning, en arbetsmarknad som präglas av kompetensbrist efter pandemin och utvecklingen av ett arbetsliv där distansarbete blir allt vanligare.

Stephen Hwang tittar på Gunnar Holmgren som talar ut mot publiken, båda står på podiet.

Vice ordförande Stephen Hwang och Arbetsgivarverkets generaldirektör Gunnar Holmgren avslutade dagen.