Ta del av våra webbutbildningar

Arbetsgivarverket erbjuder flera möjligheter att utbilda sig och fördjupa sina kunskaper digitalt.

Bild på en uppslagen laptop, ett glas vatten och en mobiltelefon.

I dessa tider av coronavirus, inställda utbildningar och hemkarantän vill vi påminna om de webbaserade utbildningar som Arbetsgivarverket erbjuder. Det finns en för ledare i staten och en om medarbetarskap.

Webbutbildningen Ledare i staten vänder sig till alla ledare i staten och ger grundläggande kunskaper om arbetsgivarrollen och förväntningarna på statliga ledare att, utifrån sin statstjänstemannaroll, vara tydliga arbetsgivarföreträdare.

Den andra webbutbildningen vänder sig till Arbetsgivarverkets medlemmar i egenskap av arbetsgivare och innehåller inspiration och konkret stöd för att utveckla ett aktivt medarbetarskap som utgår från den enskilda verksamhetens behov.

Läs mer och börja utbildningarna här

Vi har också uppdaterat vårt uppskattade handledarstöd för dig som handleder, eller planerar att ta emot, praktikanter. Stödet kan också fungera som inspiration till ledare i olika roller eller som ett stöd vid introduktionen av nya medarbetare.

Till Handledarstödet

Som alltid finns våra skrifter och hela arbetsgivarguiden fullspäckad med information till Arbetsgivarverkets medlemmar, utöver den löpande informationen med direkt koppling till coronakrisen.

Till Avtal och skrifter

Till Arbetsgivarguiden

Till Frågor och svar om coronaviruset

Missa inte heller verktygslådan på Jobba statligt där det finns material och inspiration för dig som jobbar med arbetsgivarprofilering och rekrytering.

Till Verktygslådan