Svensk modell för lönebildning i staten presenterades i Slovenien

Slovenien arbetar med att förändra lönebildningen inom offentlig sektor och bjöd in representanter från Sverige och andra EU-länder att berätta om lönesättning inom statlig verksamhet.

På konferensen i Ljubljana i slutet av januari deltog 150 deltagare med representanter från både arbetsgivare och fack inom offentlig sektor i Slovenien.

Förutom Arbetsgivarverket deltog som föredragshållare representanter från Tyskland, Tjeckien och OECD samt från två privata slovenska företag. Bakgrunden är att Slovenien sedan några år arbetar med att lägga in resultatbaserade faktorer i sin lönebildning i offentlig sektor.

Inbjudan från Sloveniens departement för offentlig förvaltning var initierad via Arbetsgivarverkets deltagande i EUPAN, European Public Administrations Network, ett informellt nätverk för EU:s statliga förvaltningar.

Svenska modellen ovanlig

Arbetsgivarverket representerades av Robert Cloarec. Han berättar att både anställningsformer och lönebildning för statsanställda inom EU ofta ser annorlunda ut än i den svenska modellen.

– Slovenien, Tyskland och Tjeckien har dels tjänstemän med fast anställning i form av livstidsanställningar, dels visstidsanställningar som de kallar kontraktsanställda. De fast anställda i alla tre länder har löner utifrån lönegrader och löneklasser. Vår modell med en stor andel tillsvidareanställningar och huvudsakligen individuell lön inom staten, är med andra ord ovanlig.

Paneldeltagarna Daniel Gerson, OECD, Robert Cloarec, Arbetsgivarverket, Fabrice Anders, Tyskland och Michal Czudek, Tjeckien på scenen under konferensen.Paneldeltagarna från vänster Daniel Gerson, OECD, Robert Cloarec, Arbetsgivarverket, Fabrice Anders, Tyskland och Michal Czudek, Tjeckien.