Låt kompetensen komma till sin rätt

Hur kan man möta kompetensutmaningarna på ett innovativt sätt och vad kan vi lära oss av de erfarenheter som hittills gjorts?

Tisdagen den 6 oktober håller Arbetsgivarverket ett digitalt seminarium om hur statliga myndigheter arbetat för att möta kompetensutmaningarna på innovativa sätt, och vad vi kan lära oss av erfarenheterna som gjorts hittills.

På seminariet delar Maria L Johansson, HR-direktör på Kronofogden, Stina Nyström, HR-direktör på Kriminalvården och Fredrik Bynander, chef för Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet på Försvarshögskolan med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Moderatorer är Sofie Andersson och Robert Cloarec, Arbetsgivarverket. 

Vem ska gå på det här seminariet?

– Seminariet riktar sig till alla som är intresserade av kompetensförsörjningsfrågor i allmänhet och statens kompetensförsörjning i synnerhet.  Även du som funderar på hur man kan ställa om verksamhet och kompetens utifrån nya krav och förutsättningar kommer att tycka att det är intressant, säger Sofie Andersson, utredare och moderator på seminariet.

Vad kan man förvänta sig?

– Kunskap och inspiration! Du kommer bland annat att få inblick i de kunskapssammanställningar Försvarshögskolan jobbar med. Våra gäster från Kronofogden och Kriminalvården kommer att ge oss konkreta exempel på hur de hanterat utmaningarna de ställts inför i och med pandemin, säger Robert Cloarec, utredare och moderator på seminariet.

Anmäl dig

Länk till webbsida där du kan anmälan dig till seminariet "Låt kompetensen komma till sin rätt"

Nationella innovationsveckan

Seminariet är en del av programmet i den nationella innovationsveckan. Innovationsveckan är en plattform för alla som utvecklar offentlig sektor och arrangeras av Vinnova, SKR, Upphandlingsmyndigheten och DIGG. Mer information om Innovationsveckan och aktuellt program finns på webbsidan innovationsveckan.nu

Seminarium: Låt kompetensen komma till sin rätt

Seminariet, som sändes den 6 oktober, var en del av programmet i den nationella innovationsveckan. Missade du seminariet finns nu en filmad version.