Arbetsgivarverket i samtal om regeringens nya arbetsmiljöstrategi

I tisdags deltog Arbetsgivarverket tillsammans med övriga parter på arbetsmarknaden i dialogen med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark om regeringens nya arbetsmiljöstrategi.

I inbjudan till parterna framhöll arbetsmarknadsminister Eva Nordmark parternas roll för hur arbetsmiljöarbetet bedrivs ute på arbetsplatserna och hur parternas kunskaper och erfarenheter kan tillvaratas vid utformningen av politiken. Bakgrunden till arbetet med en ny strategi är att den nuvarande arbetsmiljöstrategin för det moderna arbetslivet gäller till och med 2020. Med utgångspunkt från ett längre arbetsliv och det systematiska arbetsmiljöarbetet bidrog parterna med synpunkter på en ny strategi.

Gunnar Holmgren och Tarja Nevala utgick från den statliga sektorns utmaningar och erfarenheter och framhöll vikten av ett friskt och hållbart arbetsliv för möjligheten att jobba längre, hur digitaliseringen påverkar arbetslivet och det ökande problemet med hot och våld mot statliga tjänstemän.

– Jag upplevde att de diskussioner parterna kunde hålla blev ett bra underlag till regeringens fortsatta arbete med strategin, säger Tarja Nevala.