Karensavdrag slopas tillfälligt

Regeringen har aviserat att tillfälligt slopa karensavdraget för sjuklön och sjukpenning.

Arbetsgivarverket har i dagsläget inte fått närmare information om hur detta är tänkt att fungera. Inte heller Försäkringskassan har mer information att lämna.

Innan Arbetsgivarverket fått klarläggande kring detta är det inte möjligt att genomföra eventuella ändringar på ett riktigt sätt. Rekommendationen är därför att fortsätta med karensavdraget och identifiera de individer som är berörda.

Ytterligare information kommer att lämnas så fort reglerna klarlagts. Även Försäkringskassan har på sin webbplats meddelat att man kommer att informera så fort man har ytterligare information.

Mer information

ARBETSGIVARVERKET INFORMERAR: Frågor och svar om coronaviruset (uppdateras löpande)

ARBETSGIVARVERKET INFORMERAR: Arbetsrättslig information med anledning av det nya coronaviruset (2020-02-07)