Det nya coronaviruset - vad gäller arbetsrättsligt?

Arbetsgivarverket har utifrån ett arbetsrättsligt perspektiv de senaste veckorna sammanställt ett antal frågor och svar med anledning av det nya coronaviruset. Informationen, som är ett stöd för de statliga arbetsgivarna, har tagits fram i form av två "Arbetsgivarverket informerar" som dels har publicerats på vår webbplats, dels skickats till Arbetsgivarverkets medlemsföreträdare.

ARBETSGIVARVERKET INFORMERAR: Frågor och svar om coronaviruset (uppdateras löpande, senast granskad 2020-03-23)

Denna information innehåller ett antal frågor och svar utifrån områdena allmänt, tjänsteresor och semesterresor. Informationen kompletterar ett tidigare "Arbetsgivarverket informerar" där bland annat möjligheten att återta beviljad semester och att arbeta hemifrån berördes. Denna information granskas dagligen och uppdateras vid behov på vår webbplats.

ARBETSGIVARVERKET INFORMERAR: Arbetsrättslig information med anledning av det nya coronaviruset (2020-02-07) 

För att undvika smittspridning kan det bli aktuellt att vidta arbetsrättsliga åtgärder. Utgångspunkten i denna information är olika aspekter på planering inom verksamheter för att motverka en eventuell smittspridning samt olika arbetsrättsliga frågor som en smittspridning kan aktualisera. OBS Punkt 5.7 Läkarintyg har uppdaterats 2020-03-13.