Arbetsgivarverket växlar yrkanden med parterna på det statliga avtalsområdet

Arbetsgivarverket har idag den 22 september växlat yrkanden med motparterna på det statliga avtalsområdet. Därmed har avtalsrörelsen inom statlig sektor inletts.

Yrkanden har växlats med OFR/S,P,O och Seko. Även med Saco-S har Arbetsgivarverket bytt yrkanden, men då om förändringar i gällande avtal. Totalt omfattas cirka 270 000 anställda av avtalsförhandlingarna.

Avtalsrörelsen kommer att ske under mycket speciella förhållanden, säger Arbetsgivarverkets förhandlingschef Anna Falck.

Hon framhåller att förhandlingarna inleds innan industrin slutit sina löneavtal och när nästan alla löneavtalsförhandlingar på arbetsmarknaden skjutits framåt i tiden och genomförs nu under hösten. Själva förhandlingssituationen påverkas dessutom av den pågående pandemin. Det ställer krav på andra förberedelser och andra tillvägagångssätt än annars.

– Hur löneavtalen på arbetsmarknaden kommer att utformas är också oerhört osäkert i det rådande konjunkturläget, säger Anna Falck.

Förhandlingsdelegation är som vanligt de valda myndighetschefer som sitter i Arbetsgivarverkets styrelse. Det är därifrån förhandlingsledningen får sitt mandat i förhandlingarna. Nuvarande avtal med OFR/S,P,O och Seko löper till den sista november. Avtalen med Saco-S löper tillsvidare.

I arbetet med att utforma våra yrkanden har Arbetsgivarverkets medlemmar framhållit vikten av att fortsätta att utveckla det lokala inflytandet över lönebildningen.

– Arbetsgivarverket yrkar därför på tillsvidareavtal utan centralt reglerade löneökningar och lönesättande samtal som huvudväg, i de avtal där detta inte redan finns, säger Anna Falck.

Nu inleder förhandlingsenheten arbetet med att analysera de mottagna yrkandena och i nästa vecka träffar förhandlingsledningen samtliga fackliga organisationer.

Arbetsgivarverkets yrkanden

Länk till webbsida med Arbetsgivarverkets yrkanden 

Mer information

För mer information kontakta Lars Andrén, kommunikationschef, 070-2873127.