Arbetsgivare och fack inom industrin skjuter upp avtalsrörelsen

Industrins parter meddelade idag att de enats om att prolongera, det vill säga förlänga, sina avtal till den sista oktober utan några förändringar.

Beskedet kom efter att de opartiska ordförandena (opo) igår, torsdag 19 mars, föreslagit att avtalsrörelsen ska ta paus fram till 31 oktober på grund av krisen som följt i smittspridningens spår. Ursprungligen skulle industrins avtal ha löpt ut den 30 mars.

Hur detta påverkar avtalsrörelsen inom det statliga avtalsområdet är ännu för tidigt att säga. Flertalet av de statliga avtalen löper ut den 30 september.

Arbetsgivarverkets styrelse har nu att bedöma vilket mandat Arbetsgivarverkets förhandlingsledning ska få för att kunna hantera de nya förutsättningarna med de centrala parterna.