Inkludering och innovation hos Jobba statligt på Järvaveckan

För första gången deltar Arbetsgivarverket, genom projektet Jobba statligt, på Järvaveckan. Det bjuds både på ett tält fyllt av aktiviteter och ett seminarium om inkluderande arbetsgivare. Dessutom lanseras det första resultatet efter höstens hackathon om inkludering.

Bild: Jobba statligt på Järvaveckan.

Den 12 och 13 juni står Jobba statligt-tältet uppställt på Spånga IP utanför Stockholm och erbjuder massor av aktiviteter.

Bland annat finns det möjlighet att göra virtuella studiebesök på statliga jobb, till exempel som lantmätare, polis eller ingenjör. VR-studiebesöken var en av de vinnande idéerna som kom fram på höstens Skills360 Hackathon och har sedan arbetats fram av Arbetsförmedlingen.

I tältet finns också statstjänstemän från olika myndigheter på plats för att svara på frågor om hur det är att jobba statligt. Det finns också aktiviteter för att fånga upp hur besökarna ser på sitt framtida yrkesliv och vad som är viktigt när de söker jobb.

– Vårt främsta syfte med att delta i Järvaveckan är att möta människor, både för att få berätta om staten som arbetsgivare och få med oss synpunkter, tankar och funderingar tillbaka. Vi som myndigheter och arbetsgivare både vill och måste hålla oss relevanta för medborgarna. Järvaveckan är ett gyllene tillfälle för att lära oss mer om hur vi kan göra det, säger Karin Åslund, projektledare på Arbetsgivarverket.

På torsdag eftermiddag arrangerar Arbetsgivarverket också ett seminarium där de statliga arbetsgivarna Kriminalvården och Trafikverket berättar om hur de bygger sina framtida organisationer på hållbar och inkluderande rekrytering.

Läs mer om vårt deltagande på Järvaveckan här!