Delat ledarskap - en framgångsfaktor?

Höstens afterworkseminarier startar tisdag 1 oktober när Jenny Madestam berättar om delat ledarskap som visat sig framgångsrikt både för organisationer och underlättande för utövarna av ledarskapet.

Under hösten fortsätter Förvaltningsakademins afterworkseminarier i samarbete med oss på Arbetsgivarverket.

Statsvetaren Jenny Madestam

1 oktober - statsvetaren Jenny Madestam om delat ledarskap
Sinnebilden av ledarskap är att detta utgörs av en person och inte flera. Ledarskapsforskning har emellertid börjat uppmärksamma mer kollektiva former av ledarskap. Att dela på ledarskap har visat sig både framgångsrikt för organisationer och underlättande för utövarna av ledarskapet. På detta seminarium presenteras vad delat ledarskap innebär och förutsättningar för det samma, likaså ges exempel på när detta utövas inom skolans värld och inom partipolitiken. Anmäl dig här.

3 december - docent Therese Reitan om platsannonsen som rekryteringskanal
Platsannonser är fortfarande den främste kanalen för rekrytering av medarbetare. De är också viktiga verktyg för att uppnå andra mål – som öppenhet, transparens, mångfald, uttrycka grundläggande värden och tjänstemannaideal. Vilken bild är det så som förmedlas i platsannonser inom staten? Hur presenteras myndigheternas uppdrag och roll – och vilka förväntningar förmedlas till potentiella statsanställda? Med utgångspunkt i två färska studier kommer seminariet lyfta platsannonsens roll som rekryteringskanal, men främst som verktyg för att förmedla det specifikt ”statliga” i uppdraget och tjänstemannarollen. Anmäl dig här.

Under våren genomfördes två afterworkseminarier - Reformer i staten samt Styrning i staten och nu fortsätter seminarierna under hösten. Varmt välkommen!