Är kravet på effektivitet ett hinder för innovation?

ARBETSGIVARPODDEN Nu finns en ny podd att lyssna på och denna gång handlar den om hur vi skapar förutsättningar för innovation. Vi pratar om hur vi kan använda ledarskapet för att främja innovation i verksamheten och hur vi kan balansera kraven på effektivitet emot behovet av innovation. Lyssna gärna!

Gästar oss gör Anders Wikström. Anders är entreprenör och senior forskare inom Innovation och Design vid RISE (Research Institute of Sweden). Robert Cloarec leder samtalet.

– Vi arbetar, de flesta av oss, med någon typ av innovation kontinuerligt i våra organisationer. Allt ifrån den lilla förändringen som är kopplad till kvalitetsarbete, tjänste- eller affärsutvecking till det som är som är mer radikalt där vi skapar helt nya saker som påverkar många och som skapar stor nytta och stort värde för många, säger Anders Wikström i podden.

I podden resonerar Anders om vikten av tid för reflektion där han tipsar om att reflektera utifrån tre enkla grundsteg.

– Vad hände, vad kände, vad lärde. Det behöver inte vara svårare, men att få systematik i det handlar om att vi gör det flera gånger, vi kanske också skriver ner det. Genom att göra det systematiskt så hittar vi de små sakerna i vardagen där jag kan göra saker lite annorlunda. På det är sättet skapar vi ett kontinuerligt lärande både på individ-, grupp- och organisationsnivå.

På frågan om vad chefer och ledare ska göra för att utveckla en innovativ kultur säger Anders så här:

– Våga utmana medarbetarna! Det finns ofta en obalans mellan förmåga och utmaningsnivå. Ofta kan man mer än vad man blir utmanad på och där finns det då ett glapp, en potential som inte utnyttjas. Kasta bort allt vad idéer heter, fråga istället efter vilka behov de har identifierat. Reflektion är viktigt och också lekfullhet. Att vi använder metoder och verktyg där vi får utrymme för de lekfulla delarna i vår hjärna gör att vi blir mer innovativa.

Nu kan du även lyssna på Spotify, där du också hittar våra tidigare avsnitt.

Transkribering

Ta del av podden i textformat här.