Vikten av att öppet pröva vad som är ”rätt kompetens” i rekryteringsprocessen

Riksförbundet Attention och projektet ”ADHD på jobbet” kopplade i Almedalen grepp om frågan hur arbetslivet kan tillgodogöra sig kompetensen från personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Gruppbild på panelen som satt i Attentions seminarum

Bild: Från vänster, Maria Petersson från ADHD på jobbet, Lotta RIzzo från Left is right, Henrik Ehrenberg från Unionen, Ulrika Spåls från Sveriges HR-förening, Åsa Edman Källströmer från TNG Group, Sofia Stigendal från Arbetsgivarverket och moderator Anna Norrman från Riksförbundet Attention

Seminariet var en del under Delaktighetsforum – en ny scen för frågor kring funktionshinder, delaktighet och tillgänglighet i Almedalen, i regi av Myndigheten för delaktighet. I panelen satt representanter från Arbetsgivarverket, Sveriges HR-förening, TNG Group, Left is Right och Unionen.

Idag är det ett vanligt krav att efterfråga social kompetens och klara av ”många bollar i luften” men behövs alltid dessa kunskaper? Panelen menade på att arbetsgivare måste bli bättre på att sålla bort slentrianmässiga formuleringar och kompetenskrav och istället rannsaka vad man faktiskt behöver och istället fokusera på det.

Många personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD har idag svårt att ta sig in på arbetsmarknaden och en anledning som lyftes var bland annat arbetsgivarnas långa önskelistor med kompetenskrav, vilket hindrar många att ens söka då de tar fasta på att uppfylla varje krav fullt ut.

Sofia Stigendal projektledare för Skills360 berättar vidare:

– Inom staten tillämpas förtjänst och skicklighet, där den senare är tyngdpunkten, vilket innebär att fokus är på rätt kompetens för tjänsten i fråga. Därför är det viktigt att verkligen ta sig tid i samband med annons och kravprofil - vad är det de facto tjänsten i sig kräver? Här kan vi också bli bättre på att se över just de personliga egenskaperna, så att de är relevanta för den aktuella tjänsten och att vi inte slentrianmässigt ställer krav på kompetens som sedan omedvetet exkluderar olika sökande.  

I samtalet var deltagarna i panelen överens om att personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar fungerar mycket väl i alla typer av organisationer med rätt sorts stöd, men också att den traditionella modellen för rekrytering behöver utmanas. Det är dags att finna nya vägar in, för idag finns en kompetensbrist samtidigt som många personer går utan arbete.