Stora konsekvenser för statlig verksamhet efter riksdagens budgetbeslut

Den reservationsbudget som riksdagen godkänt innebär både satsningar och besparingar på statlig verksamhet. Myndigheter som ska spara kommer nu att behöva genomföra stora verksamhetsförändringar med mycket kort förvarning och omställningstid.

Riksdagsbeslutet om statsbudget för 2019 kommer att medföra stora besparingar bland annat inom verksamhetsområdena för Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Naturvårdsverket. För Jämställdhetsmyndigheten och Delegationen mot segregation innebär budgeten att verksamheten ska upphöra den 31 december 2019. Samtidigt sker stora satsningar på rättsväsende och försvar. 

Eva Liedström Adler, Arbetsgivarverkets generaldirektör- Den parlamentariska ovissheten och det budgetbeslut som fattats, innebär för vissa verksamheter att stora förändringar måste genomföras på mycket kort tid. Att besluten i statsbudgeten inte kunnat beredas på normalt sett innebär stora svårigheter för dessa verksamheter, säger Eva Liedström Adler, generaldirektör för Arbetsgivarverket.

Satsningen på rättsväsendet har enligt Arbetsgivarverket ett problematiskt inslag i de särskilda medel som ska anslås för att höja polislönerna.

Anna Falck, förhandlingschef, Arbetsgivarverket

- Arbetsgivarverket är alltid kritiskt till den här typen av politisk inblandning i den svenska lönebildningen som riskerar att staten blir löneledande över tid. Politisk inblandning kan komma att driva fram kompensationskrav från andra grupper. Ett annat problem är att den här typen av satsningar inte är permanenta och svåra att klara på lång sikt. När satsningarna upphör måste besparingar hittas inom myndighetens budget, säger Anna Falck, förhandlingschef på Arbetsgivarverket.