Nu är vi på väg – sista workshoppen inför Skills360 Hackathon genomförd

Tio workshoppar är avklarade och frågeställningarna till Skills360 Hackathon börjar utkristallisera sig.

Bild från workshop med Sofia Stigendal.Workshop med Sofia Stigendal.

Vårens tidigare workshoppar har handlat om framgångsfaktorer och utmaningar som myndigheterna möter i arbetet med att inkludera kompetens långt ifrån arbetsmarknaden. Under processens gång har över 200 framgångsfaktorer och nästan lika många utmaningar arbetats fram.

Ett sammantaget mönster i det underlag som samlats in är att framgångarna ligger i rekryteringsprocessen i sig och utmaningarna handlar om kunskap.

Den 15 maj träffades medlemmar från alla fem sektorer för den tionde och sista workshoppen med syftet att inom dessa tydliga mönster också spetsa till frågeställningarna för att bli än mer konkreta inför Skills360 Hackathon den 11 september.

Deltagarna fick  rangordna, diskutera och motivera vilka av exemplen tagna från myndigheters arbete i de tidigare workshopparna som var mest intressanta och genomförbara. Diskussioner fördes också om hur man i den egna organisationen överbryggar utmaningen kring kunskap genom olika lärandeprocesser.

Bild från workshop.Samtal runt borden vid workshoppen.

Sofia Stigendal, projektledare för Skills360 Hackathon, som var med och faciliterade workshoppen, förklarar vidare:
– Utmaningen som vårens workshops har definierat handlar om kunskap. Lösningen för kunskap eller brist på den handlar mycket om lärande. Därför ville vi idag också lyfta frågan om vilka processer, metoder osv för lärande, som myndigheterna ser i detta? Det intressanta är att diskussionerna i rummet rör allt från den lilla men konsekventa frågan ”varför” i diskussion med rekryterande chef som inte kan anställa person x. Till större områden som chefsutbildningar kring normtänk och olikheter.

Workshoppen avslutades med en uppmaning om att återkomma om man vill ha med Skills360 i något sammanhang i Almedalen eller liknande för att prata mer om dessa frågor.

Sofia Stigendal framhöll också vikten av att fortsatt sprida Skills360 Hackathon inom organisationen och ta tillvara möjligheten att delta för att tillsammans med några av de bästa inom området också finna nya lösningar för oss alla den 11 september:

– Jag är oerhört stolt över det engagemang för frågan som jag sett i denna såväl som tidigare workshops under våren. Tillsammans har vi alla lagt grunden för en fantastisk dag i höst. Men det är också viktigt att komma ihåg att den 11 september inte är målet. Det är då den egentliga resan börjar med att ta idéerna, kunskapen och lärdomarna vidare inom staten. De idéerna och lärdomarna blir sedan bara så bra som vi själva gör dem. Kompetens- och inkluderingsfrågan är ständigt viktig och aktuell och den ägs heller inte av Arbetsgivarverket utan av oss alla gemensamt. Därför önskar jag att alla myndigheter också funderar på sitt egna mål, engagemang och framtida arbetssätt i denna fråga. Vem ska man skicka den 11 september? Arbetsgivarverket kommet att ta frågan vidare efter den 11 september, vad finns det för intresse och möjligheter att engagera sig mer i det?

Skills360 Hackathon kommer att bli startskottet på att ta vårens frågor från workshopparna vidare. Det finns 40 platser reserverade för myndigheter och lika många för näringsliv och andra externa intressenter. Den 11 september kommer bli ett unikt tillfälle med chans att tillsammans över sektorgränser och professionsuppdelning diskutera dessa frågor.

Snart öppnar anmälan till Skills360 Hackathon!

Missa inte chansen att delta och påverka långsiktigt hur staten jobbar med dessa frågor såväl som möjligheten att där och då ta med dig värdefull kunskap och kontakter tillbaka till din myndighet. Häng på låset och håll utkik på www.skills360.se