Statlig löneutveckling i linje med den privata sektorn

Arbetsgivarverkets årliga rapport "Löneutveckling på det statliga avtalsområdet" ger en översiktlig bild av antal anställda, lönestruktur och löneutveckling inom det statliga avtalsområdet. Årets rapport visar bland annat att löneutvecklingen inom staten ligger i linje med det privata näringslivet.

Ann S Johansson, chef för statistikgruppen på Arbetsgivarverkets förhandlingsenhet, svarar här på några frågor om årets rapport.

Arbetsgivarverkets utredare Ann Johansson

Vilka är de viktigaste slutsatserna från rapporten?

Jag ser tre viktiga slutsatser. Den första är att löneutvecklingen på det statliga avtalsområdet ligger i linje med löneutvecklingen inom det privata näringslivet och den andra är att kvinnor i staten fortsatt har en högre löneutveckling än män. Vi ser också att andelen medlemmar som använder lönesättande samtal fortsätter att öka.

Vad är förklaringen till att kvinnliga chefer i staten under perioden september 2016 till september 2017 haft en högre löneutveckling än manliga chefer?

Svårt att säga, men en förklaring kan vara att de kvinnor som rekryteras till chefer är yngre och i början av sin karriär, då löneutvecklingen är större. En annan förklaring kan vara att även kvinnor på de högre chefsnivåerna i staten nu tycks närma sig sina manliga kollegor. För att få en mer fullständig bild av orsakerna, behövs en vidare analys.

98 procent av Arbetsgivarverkets medlemmar använder helt eller delvis lönesättande samtal vid lönesättning. Hur ser du på det?

2010, första året då frågan ställdes, använde 78 procent av medlemmarna lönesättande samtal. Utvecklingen vi sett under perioden är positiv eftersom lönesättande samtal enligt RALS-T gäller som huvudmodell.