Löneskillnader mellan män och kvinnor i staten minskar tydligt

Löneskillnaden mellan statsanställda män och kvinnor har minskat med 0,9 procentenheter på årsbasis under den senaste mätperioden. Det framgår av en ny rapport från Arbetsgivarverket. Rapportförfattaren Matti Särngren kommenterar utvecklingen.

Bild: Matti Särngren, fotograf: Catharina Biesèrt– Nedgången på 0,9 procentenheter mellan september 2016 och september 2017 är den största utjämningen av löneskillnader mellan män och kvinnor i staten sedan 2013. Minskningen innebär att statsanställda kvinnor totalt sett hade 6,7 procent lägre genomsnittslön än statsanställda män förra året.

Samtidigt skriver du i rapporten att den så kallade oförklarade löneskillnaden mellan män och kvinnor i staten bara uppgår till 0,4 procent. Hur hänger den siffran ihop med skillnaden på 6,7 procent?

– Den totala löneskillnaden mellan män och kvinnor i staten består av ett antal sakliga och mätbara faktorer till exempel att kvinnor oftare arbetar deltid än män och att fler män än kvinnor är chefer i staten. Tar du hänsyn till sådana skillnader kvarstår den så kallade oförklarade löneskillnaden som inte kan analyseras med hjälp av tillgänglig statistik och det är den skillnaden som uppgår 0,4 procent. Resultatet är en minskning med 0,1 procentenheter sedan den förra mätningen.  

Hur ser utjämningen av löneskillnader mellan män och kvinnor i staten ut över tid?

– I början av 00-talet var löneskillnaden mellan män och kvinnor i staten genomsnitt cirka 18 procent. De senaste tio åren har minskningen gått från cirka 14 procents genomsnittlig löneskillnad till dagens 6,7 procent

Vilka faktorer ligger främst bakom den utjämning vid hade förra året på 0,9 procentenheter?

– Det är flera faktorer, till exempel att deltiden bland kvinnor har minskat i staten och att kvinnliga chefer har haft högre löneutveckling än manliga chefer. Antalet kvinnliga chefer har ökat i staten och löneutvecklingen är oftast snabbare när du är ny som chef.