Samverkan bakom framgång med snabbspår

En lyckad samverkan ligger ofta bakom framgångar med snabbspåren. Det blev tydligt vid den utbytesworkshop som Rådet för integration i arbetslivet, Ria, bjöd in till i oktober.

Bild: Eva Liedström Adler, Arbetsgivarverkets generaldirektör

Eva Liedström Adler, Arbetsgivarverkets generaldirektör och vid tillfället ordförande i Ria, deltog i mötet.

– Det är glädjande att snabbspåren har tagit fart och att höra hur samverkan mellan parterna i flera fall har bidragit till framgången, säger Eva Liedström Adler.

Läs mer om workshopen på RIA:s webbplats.