"Innovation ska skapa mervärde för verksamheten"

Den fjärde och sista träffen i Arbetsgivarverkets utvecklingsprogram hölls i slutet av september och deltagarna har fått en verktygslåda som kan användas i den kommande innovationsresan.

Bilden visar Magnus Karlsson och Susanne Nilsson som bägge är verksamma forskare inom innovation vid KTHInnovation handlar om att skapa ett mervärde för verksamheten. Det sade Magnus Karlsson, som är adjungerad professor inom innovationsledning vid KTH när han inledde den fjärde och sista träffen i Arbetsgivarverkets utvecklingsprogram i slutet av september.

Utvecklingsprogrammets syfte har varit att inspirera, ge kunskap och möjlighet till erfarenhetsutbyte om hur arbetsgivarpolitiken kan stödja innovation och utveckling av verksamheten men även hur olika innovationer påverkar förutsättningarna för arbetsgivarpolitiken.

– Genom utvecklingsprogrammet har vi visat på viktiga faktorer för att främja innovation och gett verktyg för hur deltagarna kan gå vidare för att stärka innovationsförmågan i den egna verksamheten, säger Anders Stålsby, projektledare.

Totalt nio myndigheter har deltagit i programmet. Varje myndighet har deltagit med sin högsta chef, en ledningsperson från kärnverksamheten samt myndighetens företrädare gentemot Arbetsgivarverket..

Susanne Nilsson, som är innovationsforskare vid KTH ledde tillsammans med Magnus Karlsson,  den sista träffen i utvecklingsprogrammet. Huvudämnet för dagen var hur man kan införa ett innovationsledningssystem i sin verksamhet för att systematiskt ta tillvara idéer och innovationer som kan leda till nya produkter eller tjänster.

– Tanken är att ha ett holistiskt synsätt på innovation och införa ett ledningssystem för att få innovation att hända i organisationen, sade Magnus Karlsson och gjorde en tillbakablick på hur professionaliseringsresan har sett ut i Sverige.

Han började med att berätta hur vi lärde oss att jobba i projekt på 1950-talet. Några decennier senare, på 1980-talet, lärde vi oss hur man bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete och runt 2010 om hur innovationsarbete kan implementeras i en verksamhet.
–Målet är ju att innovation ska vara en integrerad del av verksamheten både i ledningen, i samtliga processer och i organisationen, fortsatte han. Redan idag finns en EU-standard för innovation och arbetet med att skapa en ISO-standard pågår.

I statlig verksamhet finns flera myndigheter som har en uttalat innovationsstödjande roll såsom Vinnova, PRV, Tillväxtverket, Bolagsverket och Energimyndigheten. Men de allra flesta statliga verksamheter har bara börjat sin innovationsresa.
–  Det är en god början att formulera förnyelser i den egna verksamheten för att träna sig i att formulera behov. Och sist men inte minst - låt innovationsresan ta tid, sade Magnus Karlsson avslutningsvis.