Arbetsgivarverket betonade arbetsmarknadsparternas centrala roll på EU-toppmötet i Göteborg

Arbetsgivarverket var en av parterna på den svenska arbetsmarknaden som deltog vid EU-toppmötet i Göteborg i fredags. Arbetsgivarverkets generaldirektör talade tillsammans med TCO:s ordförande bland annat om hur fack och arbetsgivare i Sverige arbetar gemensamt för en god arbetsmiljö.

Arbetsgivarverkets delegation på toppmötet i Göteborg i fredags: Anders Stålsby, förhandlare och ledamot i styrelsen för CEEP Sverige, generaldirektör Eva Liedström Adler och Christina Gellerbrant Hagberg, vice ordförande i Arbetsgivarverkets styrelse.

Vid ett extra trepartstoppmöte på torsdagskvällen mellan EU-kommissionen och
arbetsmarknadens parter, lett av EU-kommissionens ordförande Jean-Claude
Juncker, lyfte Arbetsgivarverkets generaldirektör Eva Liedström Adler fram
arbetsmarknadens parters centrala roll och uttalade:

"Social dialogue must be based on trust capacity and political will. Trust must exist between employers and unions. But trust must also be given to the social partners by governments and the EU institutions by means of autonomy and support in capacity building. Social dialogue sometimes take time but given trust and capacity, social dialogue delivers!"

Arbetsgivarverkets Eva Liedström Adler och TCO:s ordförande Eva Nordmark höll ett gemensamt anförande på EU-toppmötet i Göteborg.

Läs mer

EU-toppmötet filmades och finns att ta del av här

Unikt deltagande av parterna vid EU-toppmötet