Lunchföreläsning: Digitaliserad arbetsmarknad och flexibla anlitandeformer utmanar statens regelverk

Varmt välkommen till vår lunchföreläsning som tar upp hur statliga arbetsgivare påverkas av ett flexiblare arbetsliv, vilka rättsliga frågor som aktualiseras och vilken inverkan utvecklingen får på de statliga myndigheternas anlitandeformer.

Väkommen till vårt lunchseminarium!

Roger Vilhelmsson, chefsekonom på Arbetsgivarverket, visar hur utvecklingen mot flexibla anlitandeformer har sett ut och varför digitaliseringen kan vara en orsak. Hedda Mann, biträdande chefsjurist på Arbetsgivarverket, belyser vilka arbetsrättsliga regelverk som aktualiseras för statliga arbetsgivare.

Datum: 4 april 2017
Tid: 11:30 - 13:30

Mer information och anmälan

Läs mer och anmäl dig här

Varmt välkommen till en inspirerande lunchföreläsning!