Arbetsmarknadens parter diskuterade EU:s sociala pelare

Inför det kommande EU-toppmötet i Göteborg på fredag diskuterade parterna EU-kommissionens förslag till social pelare. Höjda sociala ambitioner är viktigt tyckte parterna men ville inte ha mer lagstiftning från EU:s sida.

Med anledning av regeringens EU-toppmöte den 17 november och den pågående behandlingen i Europaparlamentet av kommissionens förslag till social pelare, bjöd Europaparlamentets kontor i Sverige i fredags in parterna till ett offentligt möte för att diskutera pelaren. Parterna konstaterade att det är positivt att EU fokuserar både på ekonomisk och social utveckling men att det är oklart vilka följder pelaren får i framtiden och vilken påverkan den kan få på den svenska arbetsmarknadsregleringen.

- Vi är från Arbetsgivarverkets sida nöjda över att pelaren får status som en rekommendation, men vad som händer när pelaren genomförs på olika områden är oklart och vi vill inte se EU-lagstiftning på områden som hör under nationell kompetens och som i ett svenskt perspektiv ligger hos parterna, sa Torbjörn Eklund, utredare på Arbetsgivarverket.

Parterna diskuterade också den sociala pelarens roll för att motverka missnöje med EU hos opinioner i medlemsländerna och pelarens roll för synen i medlemsländerna på globaliseringen. Parterna menade att handel och rörlighet är viktiga faktorer för att kunna åstadkomma den ekonomiska utveckling som kan möjliggöra och finansiera ett ökat socialt skydd. Parternas diskussion avslutades med frågan om förväntningar på toppmötet i veckan. Torbjörn Eklund framhöll att Arbetsgivarverket ser en stor potential i att parterna gemensamt fått möjligheter att på toppmötet presentera aktuella exempel på hur den svenska modellen skapar möjligheter till samsyn och konstruktiva lösningar på arbetsmarknaden.

Foto på arbetsmarknadens parter som diskuterade EU:s sociala pelare

Från vänster Martin Bornekamp, EU-parlamentets Sverigekontor, Laila Abdallah, Saco, Torbjörn Eklund, Arbetsgivarverket, Ellen Nygren, LO och Gabriella Sebardt, Svenskt Näringsliv.