Arbetsgivardagen tog helhetsgrepp på ledarskapet i en föränderlig tid

Tillit och värderingsstyrt ledarskap stod i fokus för Arbetsgivardagen 2017. Värdegrunden är det fundament som ger trygghet när omvärldsförändringarna är snabba, var budskapet när statsförvaltningens chefer möttes.

Arbetsgivarverkets medlemschefer mötte igår upp i Stockholm för Arbetsgivardagen, det vill säga Arbetsgivarverkets årsmöte, en fördjupning på temat ledarskap och Regeringskansliets förvaltningspolitiska seminarium.

Dan Eliasson

Dan Eliasson, ordförande i Arbetsgivarverket, underströk i sin välkomsthälsning betydelsen av Arbetsgivarverket som den enda arenan för samverkan som förenar alla myndigheter i statsförvaltningen. En nyhet från årsmötet var beslutet att möjligheten att ingå i Arbetsgivarverkets styrelse ska begränsas till sex år med årliga omval som tidigare. Årsmötet valde följande styrelse, som ska formaliseras i ett regeringsbeslut:

 • Dan Eliasson, Polismyndigheten (omval), ordf.
 • Christina Gellerbrant Hagberg, Kronofogdemyndigheten (omval), vice ordf.
 • Ann-Marie Begler, Försäkringskassan (omval)
 • Micael Bydén, Försvarsmakten (omval)
 • Elisabet Falemo, Elsäkerhetsverket (nyval)
 • Jakob Granit, Havs- och vattenmyndigheten (nyval)
 • Maria Hemström Hemmingsson, Inspektionen för socialförsäkringen (nyval)
 • Martin Holmgren, Domstolsverket (omval)
 • Stephen Hwang, Högskolan i Halmstad (nyval)
 • Sigbritt Karlsson, Kungliga tekniska högskolan (omval)
 • Therese Mattsson, Tullverket (omval)
 • Björn Risinger, Naturvårdsverket (nyval)
 • Anne Vadasz Nilsson, Energimarknadsinspektionen (nyval)
 • Sven-Erik Österberg, Länsstyrelsen i Norrbottens län (omval)

Efter årsmötet kunde dagens moderatorer Anna Stellinger, generaldirektör på Kommerskollegium och Mikael Odenberg, ordförande för Karolinska institutet, hälsa dagens första talare Jan Eliasson välkommen. Jan Eliasson, numera ordförande i SIPRI, tecknade en bred bild av det internationella samfundets utmaningar. Trots många orostecken i världen var Jan Eliasson hoppfull och pekade bland annat på hur kvinnor får ett ökat inflytande i stora delar av världen och kan erbjuda ett nytt ledarskap. Han framhöll också den positiva kraften i att dagens unga, framtidens ledare, är initiativrika och välinformerade och efterfrågar tydliga värderingar i samhället. På fråga om sin syn på det egna ledarskapet lyfte Jan Eliasson fram vikten av "passion and compassion"; passion och medkänsla.

Jan Eliasson

Dagens andra talare Eva Hamilton, före detta VD för Sveriges television, knöt an till den bild Jan Eliasson tecknat av den globala utvecklingen. Budskapet var att omvälvande globala förändringar visserligen inte är något nytt men att förändringstakten går allt snabbare. Dagens ledare måste kunna hantera att förutsättningarna för verksamheten ständigt förändras. Eva Hamilton slog fast att chefens ledarstil bygger kulturen på arbetsplatsen. Chefer som vågar fatta beslut och visa tillit får också tillitsfulla och initiativrika medarbetare. Eva Hamilton uppmanade chefer till att lyssna på sina kritiker.

- De kanske inte har rätt men det finns säkert en kärna av sanning i kritiken, sa Eva Hamilton.

Eva Hamilton

Eva Hamiltons och Jan Eliassons erfarenheter av chefskap blev sedan utgångspunkt för ett panelsamtal om ledarskap mellan Thomas Carlzon, landshövding i Kalmar län och tidigare VD för IKEA i Sverige, Ann-Sofie Henriksson, förbundschef på Medborgarskolan och tidigare enhetschef på KTH, Annina Kuylenstierna, ansvarig för Arbetsgivarverkets projekt Ledare i staten och Tony Malmborg, tillförordnad generaldirektör för Statskontoret.

Panelen

Panelen diskuterade bland annat vikten av att våga delegera beslut samtidigt som chefen törs ta ansvar för misslyckanden. Annina Kuylenstierna framhöll att en tydlig arbetsgivarroll, där chefen vågar vara ledare, är en avgörande byggsten för det aktiva medarbetarskapet. Det gäller att arbeta både med uppdraget, missionen och med målet, visionen. I det ryms allt - värdegrund, tillit och rollen som arbetsgivare, framhöll Annina Kuylenstierna.

Arbetsgivarverkets generaldirektör, tackade alla deltagare och konstaterade att en chef som är trygg i sina värderingar också vågar vara en personlig chef. Eva Liedström Adler framhöll att både ledarskap och arbetsgivarpolitik båda bygger på samhörighet.

- Gentemot våra departement har vi en vertikal beslutsgång men med Arbetsgivarverket kan vi alla jobba horisontellt över allas departementsgränser, utnyttja det, sa Eva Liedström Adler i sitt slutord.

Ardalan Shekarabi och Eva Liedström Adler

Dagen avslutades med Regeringskansliets förvaltningspolitiska seminarium som hade säkerhetsfrågor i statsförvaltningen som tema. Deltog gjorde civilminister Ardalan Shekarabi, statssekreterare Charlotte Svensson och SÄPO-chefen Anders Thornberg.

Anders Thornberg

Några röster om dagen

Det fanns både kloka ord och användbara tips att ta med sig från Arbetsgivardagen, tyckte några av myndighetscheferna som var på plats.