Anna Falck ny förhandlingschef för de statliga arbetsgivarna

Luftfartsverkets HR-direktör Anna Falck blir ny förhandlingschef på Arbetsgivarverket, medlemsorganisationen för de statliga arbetsgivarna. Anna Falck tillträder den 1 juni.

Anna Falck har en bred erfarenhet av förhandlingsarbete och arbetsgivarpolitik från både statlig och privat sektor. Hon har bland annat tidigare varit förhandlingschef på Statens institutionsstyrelse, på Grafiska Företagens förbund och på SAS Sverige AB.

- Jag är mycket glad över att vi lyckats rekrytera Anna till ny förhandlingschef. Hon har en omfattande arbetsgivarpolitisk erfarenhet som kommer att vara till stor nytta för utvecklingen av den statliga sektorns effektivitet och kompetensförsörjning, säger Arbetsgivarverkets generaldirektör Eva Liedström Adler.

Bild på Arbetsgivarverkets nya förhandlingschef Anna Falck

Anna Falck, ny förhandlingschef på Arbetsgivarverket.

Som förhandlingschef på Arbetsgivarverket kommer Anna Falck att ansvara för förhandlingarna med de fackliga motparterna om centrala avtal för den statliga sektorn. Avtal som omfattar cirka 250 000 anställda i 250 myndigheter, affärsverk och andra verksamheter med anknytning till den statliga sektorn. Anna Falck kommer direkt då hon tillträder att vara operativ i en avtalsrörelse då den statliga sektorn ska träffa nya avtal under hösten 2017.

- Strategin för de statliga arbetsgivarna med visionen "Arbetsgivare för framtiden – statens kompetens utvecklar samhället", bygger på att de moderna och funktionella avtalen inom statens avtalsområde kan fortsätta att utvecklas. Jag ser det som ett spännande uppdrag att tillsammans med Arbetsgivarverkets medlemmar och medarbetare få leda det arbetet, säger Anna Falck.

Anna Falck är född 1961 och är jurist och har domarutbildning från Kammarrätten i Stockholm. Sedan 2012 är Anna Falck HR-direktör på Luftfartsverket. Anna Falck ersätter Monica Dahlbom som förhandlingschef på Arbetsgivarverket. Monica Dahlbom är sedan den 1 november 2016 kammarrättspresident i Kammarrätten i Jönköping.

För mer information kontakta Lars Andrén, kommunikationschef Arbetsgivarverket, telefon 070-2873127.