Nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Den 31 mars 2016, börjar Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) att gälla.

Arbetsbelastning, arbetstider, konflikter och kränkande särbehandling samt mål för att främja en god organisatorisk och social arbetsmiljö är sådant som tas upp i föreskrifterna. Tanken är att det tydligare ska framgå vilka åtgärder arbetsgivaren är skyldig att genomföra för att förebygga brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Föreskriften ersätter de tidigare föreskrifterna om Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön (AFS 1980:14), Föreskrifter om kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 1993:17) och Föreskrifter om omvårdnadsarbete i enskilt hem (AFS 1990:18).

Arbetsmiljöverket har även tagit fram en vägledning, Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön – viktiga pusselbitar i en god arbetsmiljö, som ska ge arbetsgivare konkreta råd och stöd i tillämpningen av föreskrifterna.

Du hittar de nya föreskrifterna och vägledningen på Arbetsmiljöverkets webbplats, se länkar nedan.

Mer information

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), föreskrifter [Arbetsmiljöverket] 

Vägledning till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö [Arbetsmiljöverket]