Åtgärder mot stigande sjuktal sköts bäst av arbetsmarknadens parter

Arbetsgivarverket är positivt till att regeringen nu drar tillbaka sitt förslag om så kallad hälsoväxling.

Regeringens förslag hade inneburit att arbetsgivare skulle betala en särskild sjukförsäkringsavgift för anställda som varit sjukskrivna längre än 90 dagar.

Vi anser att förslaget bland annat riskerade att skapa en ökad selektering på arbetsmarknaden och att arbetsgivare skulle drabbas av svårförutsedda kostnader. Vi tycker därför att det är mycket bra att regeringen nu har bestämt sig för att dra tillbaka förslaget, säger Hanna Larsson, socialförsäkringsexpert vid Arbetsgivarverket.

Regeringen överlåter nu istället till arbetsmarknadens parter att arbeta mer aktivt med att motverka sjukskrivningar. Parterna på det statliga avtalsområdet presenterade redan förra veckan en gemensam avsiktsförklaring om ett långsiktigt arbete för att motverka ohälsa och minska sjukskrivningarna i den statliga sektorn.

Läs mer om avsiktsförklaringen här.

Utifrån de ökande sjuktalen ser parterna att det finns anledning att ha ett särskilt fokus på arbetsmiljöfrågorna, bland annat företagshälsovården och rehabiliteringskedjan.

Parterna kommer att konkretisera innehållet i avsiktsförklaringen i samband med de kommande avtalsförhandlingarna, säger Monica Dahlbom, förhandlingschef vid Arbetsgivarverket.