PA 16 och diskussionerna med OFR/S,P,O

Igår, den 18 november, träffade Arbetsgivarverket OFR/S,P,O med anledning av den nyligen undertecknade pensionsöverenskommelsen – PA 16.

I och med undertecknandet fanns det anledning för Arbetsgivarverket att träffa OFR/S,P,O för att gå igenom innehållet i PA 16. Därutöver hade, som tidigare redovisats, OFR/S,P,O den 4 november överlämnat en förhandlingsframställan med anledning av att Arbetsgivarverket sagt upp  PA 03. Syftet med framställan var få tillstånd förhandlingar om ett nytt pensionsavtal för medlemmar tillhörande OFR/S,P,O.

På mötet överlämnade OFR/S,P,O ett mer preciserat yrkande kring ett antal frågor som de anser att en överenskommelse ska omfatta:

  • Ett hållbart arbetsliv som ger förutsättningar för den anställde att orka arbeta till den s.k. LAS-åldern.
  • Ingen negativ särbehandling av sjuka eller föräldralediga.
  • Pensionsåldern för vissa grupper – en fråga om säkerhet och anställningstrygghet.
  • Anställningsvillkoret tjänstepension – en fråga om framtidens kompetensförsörjning.

 Utöver detta ställdes ett antal frågor av förtydligande karaktär rörande innehållet i PA 16.

Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O kommer att träffas igen den 26 november. Därefter återkommer vi med ytterligare information.