Internationellt intresse för det svenska partssystemet

En holländsk och en japansk delegation har nyligen besökt Arbetsgivarverket för att få veta mer om det svenska partssystemet inom statlig verksamhet.

Tretton holländska arbetsgivare och fackliga företrädare besökte nyligen Arbetsgivarverket. Hur har parterna fått mandat att skapa ett självständigt förhandlingssystem, det var den stora frågan gästerna sökte svar på. Delegerat arbetsgivaransvar finns också i Nederländernas offentliga förvaltning, men inte med samma vida ramar som i Sverige.

– Vårt sätt att arbeta med styrmedel, avtal och samverkan är unikt, säger Ulf Bengtsson, generaldirektör för Arbetsgivarverket. Det är därför den svenska modellen är så spännande.

Claes Lindgren, enhetschef på Finansdepartementet berättade om regeringens perspektiv och visade en bild över utvecklingen av de svenska reallönerna över tid. Svart på vitt på att modellen verkligen fungerar även i ett samhällsekonomiskt perspektiv. Gästerna bjöds på fika med kanelbullar och kaffe, något som numera verkar vara synonymt med svensk kultur långt utanför Sveriges gränser.

Veckan innan gästades Arbetsgivarverket av en grupp från det japanska regeringskansliet, även här var temat hur parterna i Sverige kunnat utveckla ett självständigt förhandlingssystem inom statlig sektor i Sverige.

Den japanska delegationen träffade Anders Stålsby, förhandlare, Sherlot Jonsson och Torbjörn Eklund, båda intressebevakare och Ulf Bengtsson, generaldirektör.