Fortsatta diskussioner om PA 16 med OFR/S,P,O

Arbetsgivarverket har sedan vi fick OFR/S,P,O yrkanden 18 november träffat dem två gånger, 25 november och 2 december. På mötet den 25 november utvecklade OFR/S,P,O sina yrkanden från 18 november både muntligt och skriftligt.

På mötet idag, 2 december, har Arbetsgivarverket redovisat sin syn på de erhållna yrkandena med tillhörande texter. Arbetsgivarverket finner inga skäl till att göra förändringar i den överenskommelse (PA 16) som finns med Saco-S och Seko. I samband med detta har Arbetsgivarverket ställt några frågor till OFR/S,P,O.

Parterna har bestämt att fortsätta diskussionerna den 7 december.