Du kan leda för innovation!

Brist på kunskap om hur man stimulerar innovation. Så ser det största hindret ut för chefer i offentlig sektor för att skapa mer innovativa organisationer, enligt en studie av forskaren Leif Denti, som han själv berättade om på Arbetsgivarverkets sektormöte.

Det finns många upplevda hinder för att skapa innovativa organisationer. Eldsjälar kan saknas, regler kan sätta käppar i hjulet och man kan vara fast i tidskrävande rutiner. En intolerant omvärld som inte accepterar misslyckanden kan också vara avskräckande. Alla dessa hinder och fler därtill fick 623 chefer inom offentlig sektor rangordna i Leif Dentis studie, som genomförts i samarbete med tidningen Chef. Men det största hindret visades sig vara "Vi vet inte var vi ska börja – vi saknar kunskap om hur vi ska bli mer innovativa som organisation".

Leif Denti är fil. doktor i psykologi, innovation och ledarskap vid Göteborgs universitet. Han driver också webbplatsen Tusen tips om innovation (öppnas i nytt fönster). Några av tipsen delade han med sig av vid Arbetsgivarverkets sektormöte.

För det första behöver vi avdramatisera begreppen innovation och kreativitet, menar Leif Denti. Han utgår från OECD:s definition av innovation men har förenklat denna till en enda mening: "Förändringar som skapar värde för organisationen". Värdet kan vara strikt ekonomiskt, men kan också vara en effektiviseringsvinst eller förbättrad service mot medborgarna.

– Det finns både stora och små innovationer. Små värdeskapande förändringar är också innovationer, som till exempel effektiviserade mötesrutiner, sa Leif Denti.

Det näraliggande begreppet kreativitet kokar i grund och botten ner till en sak: idéer. Så hur skapar vi då idéer? Vi kan inte går runt och vänta på att bli inspirerade, enligt Leif Denti. I arbetslivet handlar det istället om att vara ihärdig och traggla på, så dyker idéerna upp så småningom. Därmed inte sagt att man som chef och ledare inte kan stimulera idéer bland sina medarbetare. Viktigt är då att ha i åtanke att alla människor inte är lika. Olika typer av styrning kan krävas för olika medarbetare. Leif Denti delar in medarbetare i "adaptors" och "innovators", där adaptors tar mycket ansvar och är goda förvaltare. De utmanar inte och är pålitliga.

– Som ledare måste du aktivt uppmuntra dessa personer att komma med idéer. Ge uppgiften "kom med två-tre idéer på fredag!".

Innovators, å andra sidan, tar mycket egna initiativ och är ofta lite av eldsjälar. Här behöver ledaren ta ett steg tillbaka och styra med förväntningar istället för detaljstyrning.

För att skapa en kreativ grupp behöver du som ledare öka reflektionen, tillåta debatt och gärna få in nya kunskaper i gruppen, menar Leif Denti. Idémöten kan med fördel delas in i två faser. I den första fasen uppmanas deltagarna att hålla inne på dömandet och att söka det nya. Under andra fasen väljer man bland idéerna och öppnar för kritik. Här sätts idéerna under lupp för att checka av om de uppfyller kriterierna för "goda idéer", nämligen om de är både värdefulla och genomförbara. De får gärna också vara originella.

Leif Denti pekade också på några tekniker du som ledare kan använda för att stimulera idéer i en grupp:

Brainwriting är besläktat med brainstorming, men här skriver var och en enskilt ner vad som poppar upp i huvudet.

Att utse roller i gruppen kan också sätta igång tankarna. Någon kan till exempel få uppdraget att vara "djävulens advokat" och ifrågasätta det som sägs.

Vidare kan man tillämpa "Ja och-metoden". Istället för att säga emot det som sagts innan, måste vare mötesdeltagare börja sitt svar med "ja och…". På så sätt byggs en bejakande dynamik som stimulerar idéer i gruppen.

Läs mer

Inspirerande innovationsexempel från offentlig sektor finns i Vinnovas rapport Tjänsteinnovationer i offentlig sektor (öppnas i nytt fönster)

Innovationsrådets slutbetänkande om perspektivskiften i offentlig sektor finns i SOU 2013:40 Att tänka nytt för att göra nytta (öppnas i nytt fönster)

Leif Denti driver webbplatsen Tusen tips om innovation (öppnas i nytt fönster), där bland annat metoderna ovan beskrivs mer utförligt.

Fler tips för att styra för innovation finns i en tidigare nyhet från Arbetsgivarverket: Att leda och organisera för innovation.