Cheferna som leder genom att ge eget ansvar

Christina Forsberg, avdelningschef på CSN och Carl-Johan Olofsson, kapten och militär bergsguide i Försvarsmakten har nyligen fått utmärkelserna Årets chef respektive Framtidschef 2015 av tidningen Chef. Här berättar de hur de ser på framgångsrikt ledarskap.

Carl-Johan Olofssons och Christina Forsbergs svar är utdrag ur längre intervjuer. Läs hela intervjuerna här:

Hela intervjun med Christina Forsberg

Hela intervjun med Carl-Johan Olofsson

Vad är viktigt för ett framgångsrikt ledarskap och för att lyckas som chef?

Carl-Johan Olofsson:

– Jag tror på ett nära ledarskap, baserat på ömsesidigt förtroende mellan mig och dem jag leder. Det byggs upp genom dialog och genom att soldaterna får vara delaktiga i att diskutera målsättningarna för uppgiften. Jag vill inte styra för mycket i detaljer utan ger mycket eget ansvar. Den nära dialogen ger mig också möjligheter att ompröva beslut utifrån ändrade förutsättningar om det behövs.

Christina Forsberg:

– När vi tänker tillsammans kommer vi längre, därför strävar jag alltid efter att involvera andra. Tillit är ett annat nyckelord. Det får människor att växa och saker att hända. Ledarskap behöver anpassas efter vem man leder, jag som ledare kan behöva gå före, vid sidan om eller efter den jag leder, beroende på person. Det är viktigt att både utmana och ställa krav, men att göra det med omsorg och omtanke.

Hur ser du på möjligheterna att utöva ett gott ledarskap i din verksamhet?

Christina Forsberg:

– Jag tycker att de är väldigt goda. Min chef, CSN:s generaldirektör, ger mig en tydlig roll och visar förtroende för mig och vad jag behöver. Samtidigt är det mitt ansvar att hålla generaldirektören och andra inom ledningen informerade och flagga för förändringar.

Carl-Johan Olofsson:

– Försvarsmakten har genomgått stora förändringar på senare år i och medomställningen från ett försvar byggt på allmän värnplikt till ett yrkesförsvar. Det har inneburit en ovisshet om framtiden och för oss anställda inom Försvaret. Men att agera rätt även om premisserna är ovissa är också något som är del av Försvarets uppdrag, då man verkar i krigs- och krissituationer. Det kan vara utvecklande, och i min uppgift som ledare ingår att skapa en trygg miljö för dem jag leder trots ovissa förutsättningar.

Vad tycker du att din organisation och staten generellt kan göra för att attrahera personer med rätt kompetens att söka arbete där?

Christina Forsberg:

– Vi kan attrahera genom att erbjuda flexibla villkor och mycket eget ansvar till medarbetarna. Vi är alla vuxna människor som är vana vid att ta ansvar i privatlivet, varför skulle vi då inte vara mogna att göra det i arbetet? Det här tror jag är något som erbjuds i hög utsträckning inom staten, och bidrar både till att man söker sig hit och att man gärna stannar kvar.

På ett konkret plan tror jag att vi kan jobba mer med våra IT-system för våra medarbetare och digitala tjänster för medborgarna. CSN till exempel har väldigt teknikvana kunder som förväntar sig att vi tillhandahåller moderna IT-tjänster.

Carl-Johan Olofsson:

– En viktig faktor att lyfta fram är att vi erbjuder meningsfulla arbetsuppgifter där man får utvecklas. Som anställd i Försvaret får du en tydlig utbildningsplan med möjligheter att gå vidare inom många olika inriktningar.

Men vi behöver inte bara attrahera, utan också jobba för att behålla folk. Det kan vi göra genom att låta människor växa genom eget ansvar, där vi stöttar och hjälper utan att för den skull ta över uppgiften. På sätt ger vi verktygen att växa, både med uppgiften och som människa.