Arbetsgivardagen 2015, ny strategi och en gemensam vision för de statliga arbetsgivarna

Arbetsgivare för framtiden – statens kompetens utvecklar samhället, så lyder visionen för de statliga arbetsgivarna. En vision som tillsammans med en ny arbetsgivarpolitisk strategi, beslutades av Arbetsgivarverkets medlemmar på onsdagen.

Bild på Arbetsgivarverkets generaldirektör Eva Liedström Adler när hon visar upp Arbetsgivarverkets nya vision strategi (png)

Arbetsgivarverkets generaldirektör Eva Liedström Adler kunde hälsa närmare 270 statliga chefer välkomna till Arbetsgivardagen 2015 på Münchenbryggeriet i Stockholm. För den inledande timmen stod regeringskansliet som värd. På det förvaltningspolitiska semininariet fick deltagarna möjlighet att lyssna på och ställa frågor till civilminister Ardalan Shekarabi. Ministern berättade om aktuella förvaltningspolitiska initiativ bland annat inom områdena upphandling och styrmodeller för offentlig sektor.

Bild: Publik vid Arbetsgivardagen

Därefter hölls årsmöte för de högsta cheferna hos Arbetsgivarverkets medlemmar. Årsmötets beslut om en ny arbetsgivarpolitisk strategi innebar slutpunkten för ett två år långt arbete med att utarbeta strategin och startpunkten för den fördjupade arbetsgivarpolitiska samverkan som strategin syftar till. Förutom den nya gemensamma visionen, innehåller strategin tre målbilder:

  • Utveckling och innovation
  • Attraktiv arbetsgivare
  • Ledarskap

Till dessa målbilder knyts totalt sex delstrategier. Du kan läsa om dessa målbilder och delstrategier här: www.arbetsgivarverket.se/strateginBild: Monica Stridsman, Skogsstyrelsen. Foto: Anna Hållams

Skogstyrelsen generaldirektör Monica Stridsman framhöll efter årsmötet att hon tror att strategins största vinst blir just en fördjupad samverkan.

- Det är inga nya frågor, vi arbetar redan inom dessa områden, men strategin tydliggör vad vi medlemmar framåt gemensamt ska fokusera på, det ligger en stor kraft i det. Inte minst innovationsområdet är viktigt. Vi står inför en situation med en ökande äldre befolkning och för att få råd med framtidens välfärd måste vi arbeta smartare och effektivare. Det kräver en fördjupad samverkan inom statsförvaltningen, sa Monica Stridsman.

Torbjörn Lindström, personaldirektör på Statistiska centralbyrån, SCB, vill att strategin ska vara levandeBild: Torbjörn Lindström. Foto: SCB på alla nivåer i organisationen.

- Vår arbetsgivarsamverkan har länge varit inriktad på strategins frågor men möjligheten till utveckling ökar genom strategins tydlighet. Jag vill att vi arbetar med  strategin tillsammans med alla arbetsgivarföreträdare i SCBs verksamhet, det är viktigt att strategin inte bara ses som en HR-fråga, sa Torbjörn Lindström.

Årsmötet fattade också beslut om en inriktning för avtalsrörelsen inom statlig sektor nästa år. I beslutet står bland annat att målet för de kommande löneavtalen är att de ska vara utan alla former av siffermässiga garantier. Du hittar inriktningsbeslutet här.

Arbetsgivarverkets ordförande, rikspolischef  Dan Eliasson tackade av Pam Fredman, rektor vid Göteborgs universitet som efter många år lämnar Arbetsgivarverkets styrelse.

Bild: Pam Fredman och Dan Eliasson

Pam Fredman, Göteborgs Universitet, lämnar Arbetsgivarverkets styrelse och tackades av styrelsens ordförande Dan Eliasson, Polisen.

Till nya styrelseledamöter valdes:

  • Micael Bydén, överbefälhavare
  • Martin Holmgren, generaldirektör Domstolsverket
  • Therese Mattsson, generaltulldirektör
  • Torbjörn von Schantz, rektor Lunds universitet
  • Susanne Ås Sivborg, generaldirektör PRV 

De deltagare på Arbetsgivardagen som inte var ledamöter på årsmötet kunde istället lyssna på CSNs tillförordnade generaldirektör Christina Forsberg, som i år utsetts till årets chef. Christina Forsberg berättade om sin syn på ledarskap utifrån strategins tre prioriterade områden.  

Bild på Christina Forsberg, tillförordnad generaldirektör på CSN.

Christina Forsberg, CSN

Den arbetsgivarpolitiska strategin och utmaningen att leda i förändring utgjorde också tema för eftermiddagens fortsatta diskussioner och för övriga inbjudna talare. Bland annat fick deltagarna lyssna till Ann Carlsson VD för Apoteket och Torborg Chetkovich och Marie Wiksborg, VD respektive HR-direktör för Swedavia.

Arbetsgivardagen avslutades med att Eva Liedström Adler tackade alla deltagare och beskrev hur strategin och den nya visionen nu kommer att utgöra den röda tråden för Bild: Annika Brännström, Bolagsverket. Foto: Bolagsverketde aktiviteter Arbetsgivarverkets kansli ska bedriva i samverkan med medlemmarna. Eva Liedström konstaterade att utmaningarna för statsförvaltningen är många men att hon känner en stark tilltro till strategin som ett verktyg för förändring och tydligt ledarskap.

Annika Brännström, generaldirektör för Bolagsverket, summerade efter att Arbetsgivardagen var över sina intryck och tankar kring den nya strategin:

- Det finns en tilltalande enkelhet och de tre områdena hänger ihop bra tillsammans. Trots att verksamheterna i statsförvaltningen sinsemellan är väldigt olika så blir strategin en bra gemensam grund. Det här är något som alla kan relatera till.