Arbetsgivarverkets medlemmar tog grepp på framtidens arbetsgivarpolitiska utmaningar

Arbetsgivarverket har under våren arbetat fram en ny struktur för sin medlemsorganisation. Kick off för nya organisationen blev den 18 och 19 september då 130 medlemsföreträdare träffades i den nya sektorsorganisationen för att diskutera utmaningarna i framtidens arbetsgivarpolitik och byta erfarenheter.

Arbetsgivarverket har under våren arbetat fram en ny struktur för sin medlemsorganisation. Kick off för nya organisationen blev den 18 och 19 september då 130 medlemsföreträdare träffades i den nya sektorsorganisationen för att diskutera utmaningarna i framtidens arbetsgivarpolitik och byta erfarenheter.

Under hösten 2015 kommer Arbetsgivarverkets årsmöte att fatta beslut om en ny arbetsgivarpolitisk strategisk inriktning. Det pågår intensivt arbete med att utveckla frågeställningar och förhållningssätt till denna nya kommande strategi. En grund för arbetet har lagts genom en omvärldsanalys som belyser trender och utvecklingstendenser inom arbetsmarknaden.

Som naturlig del av i den processen var en huvudpunkterna på sektorsmötet diskussioner av denna omvärldsanalys och den fortsatta processen framåt mot en ny strategi. Arbetsgivarverkets generaldirektör Ulf Bengtsson ställde som ett avstamp till diskussionen frågan: Är vi fångna av utvecklingen eller ska vi fånga den?

- Jag tycker att vi ska fånga den själva och styra den i den riktning vi själva har möjlighet att göra, blev hans svar.

Som en fördjupning till diskussionen om omvärldsfaktorer och trender som definierar utmaningarna för den statliga sektorn i framtiden, var psykologen och författaren Per Naroskin inbjuden som gäst.

Arbetsgivarverket har under våren förändrat medlemsorganisationen och sammansättningen av sektorer och de medlemsråd som är rådgivande åt styrelsen, vilket gav en extra dimension till mötet. Medlemmarna träffades nu i nya konstellationer och kunde byta erfarenheter och lära känna nya verksamheter inom den statliga sektorn. Medlemmar såsom RPS, MSB, Skogsstyrelsen och Kronofogden presenterade sina arbeten i syfte att inspirera och dela med sig av sina erfarenheter.

Margareta Minnhagen, Brottsförebyggande rådet BRÅ, sammanfattade dagarna:

- Det är jättebra att höra andra medlemmar berätta vad de gjort, en möjlighet att få kött på benen. Även om man haft tankarna på hemmaplan så gör det här att man får nya vinklar och hjälp att strukturera upp arbetet.