Trygghetsstiftelsen Sveriges bästa arbetsplats

Trygghetsstiftelsen, som bildats av parterna inom det statliga avtalsområdet, har utsetts till Sveriges bästa arbetsplats 2013 inom kategorin små organisationer.

Utmärkelsen delas ut av konsultföretaget Great Place to Work Institute, som årligen utser landets bästa arbetsplatser, baserat på medarbetarnas relation till sitt arbete, ledningen och varandra. I ett pressmeddelande skriver Trygghetsstiftelsens VD Caroline Söder bland annat att Trygghetsstiftelsens interna kultur präglas av en stolthet hos medarbetarna inför uppdraget att stötta människor till nya jobb och bidra till samhällsnyttan.

Förra året hamnade Trygghetsstiftelsen på en sjunde plats inom kategorin små organisationer. Vinnare i år inom kategorin stora organisationer blev Microsoft och inom kategorin medelstora organisationer vann SAS Institute.

Trygghetsstiftelsen bildades 1990 av parterna inom det statliga avtalsområdet i samband med att Trygghetsavtalet slöts. Trygghetsstiftelsens uppgift är att så långt som det är möjligt förhindra att en statsanställd som sagts upp på grund av arbetsbrist blir arbetslös. Detsamma gäller när någon till följd av omlokalisering väljer att inte följa med till den nya orten. Stödet till de uppsagda är individinriktat och utgår ifrån arbetslinjen.

Läs mer

Trygghetsstiftelsens webbplats