Samhällsnytta och utveckling gör staten till attraktiv arbetsgivare

Möjligheten att bidra till samhällsnyttan och ett högt förtroende för myndigheten är viktiga faktorer när staten ska locka nya medarbetare, det skriver Statskontoret i en ny rapport om staten som attraktiv arbetsgivare.

Statskontoret har frågat 203 statliga myndigheter om hur de bedriver arbete för att säkra sin kompetensförsörjning och för att vara en attraktiv arbetsgivare. Statskontoret har också analyserat undersökningar från både Fackförbundet ST och Arbetsgivarverket över hur statsanställda uppfattar staten som arbetsgivare. Statskontoret konstaterar att staten lever upp till ambitionen att vara en attraktiv arbetsgivare men att det finns utmaningar. Bland annat efterlyses fler satsningar på karriärprogram genom samarbeten mellan myndigheter. Statskontoret lyfter också fram ett behov av ökad profilering av staten som attraktiv arbetsgivare.

En av de undersökningar som Statskontoret granskat är Arbetsgivarverkets rapport från i våras, "Vägval för samhällsnytta och utveckling", där 1 500 nyanställda inom de statliga verksamheterna svarat på frågor om staten som arbetsgivare.

– Det är spännande att jämföra resultatet från Statskontorets undersökning med vår undersökning. Det finns en mycket stor samsyn mellan arbetsgivaren och de anställda om att utveckling och en effektiv verksamhet är attraktivt och stärker myndighetens varumärke. Det är viktiga slutsatser i båda undersökningarna, säger Arbetsgivarverkets informationschef Lars Andrén i en kommentar.

Läs mer

Staten en attraktiv arbetsgivare (Rapport från Statskontoret)(öppnas i nytt fönster)

Vägval för samhällsnytta och utveckling (Rapport från Arbetsgivarverket)