Hjälp att agera om kollegan mår psykiskt dålig

Psykisk ohälsa är en vanlig orsak till sjukskrivning. Samtidigt vet många inte hur de ska agera när en kollega får problem med sin psykiska hälsa. Arbetsgivarverket har varit med och tagit fram en ny skrift som beskriver hur du ska agera om en kollega mår psykiskt dåligt.

Skriften "Så gör du som kollega" har tagits fram inom kampanjen "Hjärnkoll" som drivs av myndigheten Handisam och nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa. Kampanjens syfte är ökad öppenhet kring psykisk ohälsa. Arbetsgivarverkets arbetsmiljöexpert Gunnar Sundqvist är en av medförfattarna till skriften, som finns att beställa eller ladda ner från webbplatsen Hjärnkoll.se. Där finns också skriften "Så gör du som chef", som ger dig som chef stöd att agera på rätt sätt om psykisk ohälsa uppstår på arbetsplatsen.

Läs mer

Så gör du som kollega [Hjärnkoll.se]

Så gör du som chef [Hjärnkoll.se]