Förhandlingarna om nya avtal för statligt anställda fortsätter under helgen

Förhandlingarna på det statliga avtalsområdet har pågått under större delen av fredagen. Parterna har enats om att ta nya kontakter under helgen.

Måndagen den 30 september löper de tidsbegränsade avtalen med OFR/S,P,O och SEKO ut. Förhandlingar har ambitionen att en överenskommelse om nya avtal ska vara klar under måndagen. Parterna kommer under måndagen att träffa Samarbetskommittén för det statliga avtalsområdet. Mötet syftar till att lämna besked om det finns förutsättningar att träffa en ny överenskommelse eller om Samarbetskommitténs opartiska rådgivare kallas in för medling.

- Det finns inslag av både samsyn och tydligt skilda synsätt i förhandlingarna, så det går inte i nuläget att ha en klar uppfattning om det är möjligt att teckna nya avtal i anslutning till att de nuvarande avtalen löper ut, säger Arbetsgivarverkets förhandlingschef Monica Dahlbom, i en kommentar.