Sysselsättning inom staten och andra sektorer

Staten är den minsta sektorn på arbetsmarknaden, men erbjuder en mycket stor bredd av verksamheter med kvalificerade arbeten och uppdrag.

Det finns olika sätt att beräkna antalet statsanställda. SCB:s arbetskraftsundersökningar (AKU) baseras på urval och därför går siffran för antal anställda i staten inte att jämföra med registerbaserad statistik. I SCB:s registerbaserade statistik (RAMS) särredovisas den statliga förvaltningen och därför motsvarar den siffran bättre de antal anställda som vi redovisar här på Fakta om staten.

Sveriges befolkning per arbetsmarknadssektor (AKU)

Sveriges befolkning per arbetsmarknadssektor (RAMS)