Personalomsättning

Personalomsättningen mäter i vilken omfattning medarbetare i en organisation slutar och byts ut, det vill säga omsätts, under ett verksamhetsår.

För att planera kompetensförsörjningen är personalomsättning ett viktigt nyckeltal. Lägre personalomsättning ger lägre kostnader för rekrytering.

På denna sida kan du följa personalomsättningen inom staten och även se hur många som slutar sin tjänst eller nyanställs varje år. I underlaget ingår samtliga anställda inom myndigheter under regeringen och riksdagen som har månadslön. Timavlönade ingår inte.

Rutorna är klickbara och bakom respektive ruta finns möjlighet till fördjupning och att se statistiken från olika perspektiv. Längst ner i grafiken finns möjlighet att göra urval. Om du tappar bort dig är det bara att ladda om sidan så kommer du tillbaka till utgångsläget.

Personalomsättning i staten med tabeller

Statistiken omfattar drygt 262 000 anställda. Som statsanställd räknas här en person som arbetar inom en statlig myndighet under regeringen. I statistiken ingår alla som slutar, även de som byter arbete inom staten eller går i pension. Med anställda menas anställda med månadslön (timanställda ingår inte).