Personalomsättning

Mellan september 2017 och september 2018 lämnade knappt 24 000 medarbetare staten, inklusive ålderspensionärer. Något fler rekryterades till staten och drygt 7000 medarbetare bytte myndighet inom statlig sektor.

Personalomsättning i staten mellan 2017-2018

Personalomsättningen varierar i stor utsträckning mellan åldersgrupperna. 25-29 år är den åldersgrupp som har flest antal nyanställda medarbetare som rekryterats från andra arbetsmarknadssektorer eller exempelvis studier. Att byta myndighet är vanligast i åldersspannen mellan 30 och 39. Av den totala gruppen som rekryterats in i statlig sektor eller bytt myndighet, utgör den första kategorin 77 procent.

Att lämna staten är vanligast i åldersgruppen plus 60, en grupp som omfattar medarbetare som går i ålders­pension. Annars är det i åldersspannen mellan 25 och 34 då flest medarbetare lämnar en statlig anställning.  

Den totala personalomsättningen i staten mellan september 2017 och september 2018 var 12,6 procent. Jämfört med motsvarande period september 2016 till september 2017, har personalomsättningen ökat med 0,9 procentenheter.  

Formel för personalomsättning

Personalomsättning = (Lämnat staten + Bytt myndighet) / ((Antal statsanställda 2017 + Antal statsanställda 2018) / 2)

12,6 % = (23 822 + 7 326) / ((246 286 + 246 756) / 2)


Som statsanställd räknas här en person som arbetar inom en statlig myndighet under regeringen. Anställda hos statliga bolag liksom hos riksdagens myndigheter och Arbetsgivarverkets frivilliga medlemmar ingår inte. Enbart anställda med månadslön ingår, alltså inte de med timlön med flera. I de fall då en anställd har mer än en deltidsanställning vid olika myndigheter räknas personen som anställd vid varje myndighet och förekommer alltså mer än en gång i det totala antalet anställda.