Löneskillnader mellan kvinnor och män i staten i tabeller

Här finns ett urval av Löneskillnader mellan kvinnor och män i staten för 2021 i tabeller. Det är en version som passar bra för bland annat dig som läser med skärmläsare.

Undersökningen genomförs varje vår på uppdrag av regeringen.

Löneskillnader mellan kvinnor och män i staten, påverkansfaktorer, i diagram

Genomsnittslöner för anställda i staten, heltidslön

Tabellen visar genomsnittlig heltidslön i kronor för anställda i staten 1980 till 2021. Heltidslön innebär att deltidslöner har omvandlats till motsvarande heltidslöner för att bli mer jämförbara.
ÅrKvinnorMän
1980 5 595  6 468
1981  6 148 7 041
1982  6 742 7 637
1983  7 222 8 132
1984  7 770 8 671
1985  8 072  9 030
1986   8 742 9 771
1987   9 423 10 535
1988  9 891 11 162
1989  10 935 12 355
1990  12 337 14 392
1991  13 127 15 271
1992  13 352 15 489
1993  14 133 16 324
1994  15 057 17 593
1995  15 400 18 040
1996  16 623 19 423
1997  17 398 20 315
1998  17 803 20 748
1999 18 952 21 836
2000  19 828 22 987
2001  20 432 23 827
2002  21 435 24 787
2003  22 864 26 187
2004  23 554  26 805
2005  23 868 27 519
2006  24 975 28 472
2007  25 843 29 343
2008  26-947 30 522
2009  28 356 31 760
2010   29 288 32 704
2011  30 011  33 015
2012  30 854  33 815
2013  31 817 34 494
2014  32 715 35 250
2015  33 571 35 864
2016  34 369 36 755
2017  35 282 37 385
2018  36 401 38 549
2019  37 258 39 299
2020  38 201 40 197
2021 39 041 40 853

 

Löneskillnader i procent

Tabellen visar löneskillnader, både för faktisk lön och heltidslön, mellan kvinnor och män i staten 1980 till 2021. Skillnaden uttrycks i procent av männens lön.
ÅrFaktisk lönHeltidslön
1980 25,1 13,5 
1981  24,6 12,7 
1982  23,9 11,7 
1983  23,3 11,2 
1984  22,3 10,4 
1985  22,0 10,6 
1986  21,3 10,5 
1987  20,9 10,6 
1988  20,9 11,4 
1989  20,1 11,5 
1990  21,0 14,3 
1991  20,7 14,0 
1992  20,2 13,8 
1993  19,1 13,4 
1994  19,5 14,4 
1995  19,2 14,6 
1996  18,4 14,4 
1997  18,0 14,4 
1998  17,6 14,2 
1999 16,4 13,2 
2000  16,8 13,7 
2001  17,0 14,2 
2002  16,3 13,5 
2003  15,4 12,7 
2004  14,7 12,1 
2005  15,8 13,3 
2006  14,3 12,3 
2007  13,9 11,9 
2008  13,7 11,7 
2009  12,6 10,7 
2010  12,3 10,4 
2011  10,9 9,1 
2012  10,3 8,8 
2013  9,1 7,8 
2014  8,6 7,2 
2015  7,8 6,4 
2016  7,6 6,5 
2017  6,7 5,6 
2018  6,6 5,6 
2019  6,1 5,2 
2020  5,9 5,0 
2021 5,2 4,4

 

Vad beror löneskillnaderna på?

I  analysen har vi använt den partsgemensamma lönestatistiken inom det statliga avtalsområdet tillsammans med statistik från Statistiska centralbyrån. Hur mycket de olika faktorerna påverkar löneskillnaden har vi beräknat med hjälp av regressionsanalys, vilket är en vanlig statistisk metod för att beräkna påverkansgrad i stora datamängder. Med metoden kan vi också beräkna hur mycket som inte kan förklaras av faktorerna, den så kallade oförklarade löneskillnaden. Regressionsanalysen bygger på logaritmerade värden av löneskillnader eftersom de logaritmerade värdena lätt kan uttryckas i procent.

Observera att i modell 8 till 10 ingår inte Polismyndigheten.

Förklaring av modellerna

Om du tittar på modellerna från 1 till 10 så innebär det i praktiken att du steg för steg lägger till fler faktorer och ser den påverkan faktorerna sammantaget har på löneskillnaden. 

Modell 1 visar hur stor del av löneskillnaden som kan förklaras bero på kön.

Modell 2 visar påverkan från kön + arbetstidsomfattning

Modell 3 visar påverkan från kön + arbetstidsomfattning  + ålder och anställningsår

Modell 4 visar påverkan från kön + arbetstidsomfattning + ålder och anställningsår + chefskap

Modell 5 visar påverkan från kön + arbetstidsomfattning  + ålder och anställningsår + chefskap + arbetsområde

Modell 6 visar påverkan från kön + arbetstidsomfattning  + ålder och anställningsår + chefskap + arbetsområde + nivå på arbetet

Modell 7 visar påverkan från kön + arbetstidsomfattning  + ålder och anställningsår + chefskap + arbetsområde + nivå på arbetet + cofog

Modell 8 visar påverkan från kön + arbetstidsomfattning  + ålder och anställningsår + chefskap + arbetsområde + nivå på arbetet + cofog + utbildningsinriktning

Modell 9 visar påverkan från kön + arbetstidsomfattning  + ålder och anställningsår + chefskap + arbetsområde + nivå på arbetet + cofog + utbildningsinriktning + utbildningsnivå

Modell 10 visar påverkan från kön + arbetstidsomfattning  + ålder och anställningsår + chefskap + arbetsområde + nivå på arbetet + cofog + utbildningsinriktning + utbildningsnivå + erfarenhet

Den löneskillnad som är kvar efter att vi har analyserat samtliga faktorer kallas den oförklarade löneskillnaden. Det är den löneskillnad som inte kan förklaras med de faktorer vi har analyserat.

Förklaring av faktorer

Arbetstidsomfattning: deltidsarbete

Arbetsområde: arbetsuppgift

Nivå på arbetet: strategisk nivå, till exempel grad av självständighet och komplexitet

Cofog: verksamhetsinriktning

Erfarenhet: antal år efter examen

Tabellen visar, med modellerna, olika faktorers påverkan på löneskillnaden i heltidslön mellan kvinnor och män. Skillnaden uttrycks i procent av männens lön.
  200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021
Modell 1 13,0 13,1 11,9 11,5 11,4 10,2 9,8 8,1 7,8 6,7 6,0 5,2 5,3 4,4 4,4 4,1 3,9 3,4
Modell 2 12,7 12,8 11,3 10,9 10,7 9,6 9,2 7,7 7,3 6,2 5,5 4,7 4,9 3,9 4,0 3,7 3,5 3,0
Modell 3 12,6 12,4 10,9 10,6 10,5 9,5 9,3 8,9 8,7 8,2 7,5 5,2 5,0 4,1 4,0 3,7 3,6 3,4
Modell 4 11,1 11,1 9,7 9,4 9,3 8,5 8,0 7,6 7,4 7,0 6,3 4,1 4,2 3,4 3,4 3,0 3,0 2,9
Modell 5 10,1 8,2 7,5 7,1 7,3 6,5 6,2 6,2 5,2 5,1 4,9 3,5 3,7 3,2 3,1 2,9 2,9 2,6
Modell 6 3,7 4,0 3,2 3,3 3,6 3,2 3,1 3,2 2,8 2,6 2,5 2,2 2,2 1,8 1,6 1,7 1,7 1,7
Modell 7 3,6 3,5 2,9 3,0 3,2 2,9 2,9 2,9 2,6 2,4 2,4 2,0 2,1 1,7 1,6 1,6 1,7 1,7
Modell 8 2,9 2,6 2,3 2,4 2,4 2,2 2,2 2,1 2,1 1,8 1,8 1,6 1,5 1,1 1,0 1,2  1,2 1,2
Modell 9 2,7 2,4 2,1 2,2 2,2 2,1 2,0 1,9 1,9 1,7 1,7 1,5 1,4 1,1 1,0 1,1  1,1 1,2
Modell 10 2,6 2,3 2,0 2,1 2,1 2,0 1,9 1,9 1,8 1,6 1,6 1,4 1,3 1,0 0,9 1,1  1,1 1,2