Löner

Arbetsgivarverket träffar som arbetsgivarpart inom det statliga förhandlingsområdet avtal för sina medlemmar med de fackliga motparterna Saco-S, Seko och OFR/S,P,O:s förbundsområden.

Arbetsgivarverkets medlemmar är dels statliga myndigheter som lyder under regeringen, dels ett antal icke-statliga arbetsgivare som har naturlig koppling till det statliga området. Bland de icke statliga medlemmarna finns ett tjugotal arbetsgivare.

I samarbete med de fackliga organisationerna producerar Arbetsgivarverket lönestatistik som utgör en viktig grund för löneförhandlingarna. Den partsgemensamma förhandlingsstatistiken omfattar cirka 270 000 anställda.

För arbetsgivarnas del ingår i arbetskraftskostnaderna också de lagstadgade arbetsgivaravgifterna och premierna för de avtalsförsäkringar som de anställda omfattas av. För statens del utgör dessa avgifter och skatter i snitt nästan en tredjedel av kostnaden för varje arbetad timme.