Kompetensbarometern

Kompetensbarometern hösten 2022 redovisar nuläge och prognos vad gäller kompetensförsörjning och ekonomi i staten. Underlaget baseras på en enkät som besvarats av Arbetsgivarverkets obligatoriska och frivilliga medlemmar samt av myndigheter som lyder direkt under riksdagen.

Obligatoriska medlemmar i Arbetsgivarverket är myndigheter, affärsverk och några myndigheter under Nordiska ministerrådet. Bland de frivilliga medlemmarna finns stiftelser som till exempel Chalmers, Jönköping university och Skansen.

Undersökningen genomförs i maj och november varje år av Konjunkturinstitutet, på uppdrag av Arbetsgivarverket. Svaren viktas efter antalet anställda så att större arbetsgivare får större genomslag i undersökningen. Frågorna om kompetensläget relaterar till ARUBA, den strategiska kompetensförsörjningens olika delar. ARUBA står för Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avveckla.

Andra versioner av Kompetensbarometern

Kompetensbarometern finns i en mobilversion och diagrammen växlar automatiskt om till den om du läser i mobil. Den versionen är något avskalad och passar även bra för dig som vill ha färre detaljer. För att komma åt mobilversionen från en dator minskar du bara webbläsarens fönsterbredd till cirka en tredjedel, men behåller längden.

Kompetensbarometern i tabeller, bland annat för dig som läser med skärmläsare

Arbetsgivarverkets kommentarer till Kompetensbarometern

Kommentarssymbolen ser ut så här och du hittar den bredvid diagrammen nedan. Om du för muspekaren över symbolen kan du läsa Arbetsgivarverkets kommentarer om respektive diagram. 

Bild som visar hur kommentarsymbolen ser ut, en pratbubbla.

Vill du hellre läsa kommentarerna i text på en webbsidan så finns de även på vår tabellsida.

Kompetensbarometern i tabeller

Ladda ner informationen som pdf

Du kan ladda ner utvald informationen som pdf

 

Om du vill ladda ner informationen som Pdf

Du kan ladda ner den statistiska informationen på sidan (det som ligger med blå bakgrund) som pdf genom att klicka på symbolen allra längst ner till höger i den blå rutan. Glöm inte att göra de val i diagrammen som du vill ladda ner innan dess. 

Bild som visar hur ladda ner-symbolen ser ut

Välj därefter pdf och ändra till ospecificerad storlek (Unspecified) innan du klickar på Dowload.

Bild som visar var man väljer att skriva in ospecificerad storlek på pdf:en

Om du vill skriva ut den pdf du själv laddat ned och inte har större papper i din skrivare än A4 blir informationen liten . Därför har vi gjort en pdf som är en skärmdump på denna webbsida, med startvyn på statistiken, som fungerar bättre att skriva ut.

Skärmdump på denna webbsida med startvyn på statistiken (pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster)