Föräldraledighet och vård av barn i tabeller

Här finns information om statsanställdas frånvaro, på grund av föräldraledighet och vård av barn, i tabeller. Det är en version som passar bra för bland annat dig som läser med skärmläsare.

Statsanställdas frånvaro på grund av föräldraskap, i procent av ordinarie arbetstid, åren 2006 till 2020.
ÅrFöräldraledig utan ersättning (procent av ordinarie arbetstid)Med föräldrapenning (procent av ordinarie arbetstid)Vård av barn, VAB (procent av ordinarie arbetstid)
2006 1,2 2,0 0,4
2007 1,3 2,1 0,4
2008 1,2 2,3 0,4
2009 1,2 2,2 0,4
2010 1,4 2,4 0,5
2011 1,5 2,3 0,5
2012 1,4 2,4 0,5
2013 1,3 2,6 0,5
2014 1,4 2,8 0,6
2015 1,4 2,6 0,6
2016 1,3 2,7 0,6
2017 1,2 2,7 0,6
2018 1,3 2,5 0,6
2019 1,2 2,6 0,6
2020 1,0 2,2 0,7
2021 0,9 2,2 0,7